Recenzia
11.11.2005

Bulharsko-slovenský slovník I. - Mária Košková a kolektív - Slovník roka 2004

Mária Košková a kolektív

Slovník roka 2004

Mária Košková a kolektív

Bulharsko-slovenský slovník I.

Bratislava, Slavistický kabinet SAV 2004

Koncom minulého roka dostali slovenskí bulharisti a slavisti hodnotný darček: 1. diel zamýšľaného 3-zväzkového bulharsko-slovenského slovníka z dielne Márie Koškovej a kolektívu. Ako sa konštatuje v úvode, „chudobnú bulharsko-slovenskú lexikografickú prax reprezentujú zatiaľ dva zastarané slovníky (nedokončený Bulharsko-slovenský slovník Ľ. Zemkovej z roku 1977 a malý obojstranný Slovensko-bulharský a bulharsko-slovenský slovník M. Odrana z roku 1979“, a tak prekladateľom neostávalo nič iné, len siahať po už taktiež zastaranom, ale jedinom „použiteľnom“ slovníku Bulharsko-českom K. Horu a kol. z roku 1959. Už rok vydania signalizuje, že v ňom ani náhodou nemožno hľadať modernejšie výrazy, nehovoriac už o problematickej praxi prekladania cez češtinu.

   Prínosom prvého zväzku nového slovníka je nielen aktuálne zaradenie najpotrebnejších „nových“ slov, ale aj dôsledné uvádzanie frazeologických spojení, čím svojím spôsobom nahrádza aj nejestvujúci bulharsko-slovenský frazeologický slovník (príkladom môže byť príslovie, ktoré slovník uvádza pri hesle Dunav /Dunaj - „vlasite se daviat na kraia na Dunava“ – Dunaj prešiel a v Dunajci sa utopil). Aj z toho vidno, že slovník sa stane nepostrádateľným pomocníkom nielen pri preklade odborných textov, ale najmä krásnej literatúry. Medzinárodná porota udelila tomuto dielu prvú cenu v súťaži Slovník roka za rok 2004, ktorú organizuje Jednota tlmočníkov a prekladateľov.

 Zostáva nám len zaželať Márii Koškovej a jej autorskému kolektívu, aby s rovnakou vervou pripravili aj zostávajúce dva diely slovníka a aby sa Slavistickému ústavu Jána Stanislava SAV (predtým Slavistického kabinetu SAV) podarilo tak pekne a starostlivo ich vydať.

  – vp –