Recenzia
21.11.2008

Dejiny maliarstva. Od renesancie po súčasnosť - Anna-Carola Krausse, Životy veľkých umelcov - Charlie Ayres

Carola Krausse, Životy veľkých umelcov

Anna-Carola Krausse: Dejiny maliarstva. Od renesancie po súčasnosť

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2008

Preklad Helena Galanová, Milica Matejková

Autorke sa podaril husársky kúsok. Napísala lakonické až lakomé, striedme zhrnutia peripetií moderného maliarstva, ktoré môžu vykonať veľmi hodnotnú službu školákom, ako i záujemcom laickej verejnosti, teda tým, ktorí patria neraz k najzaují­mavejším prijímateľom tohto druhu zasvätenia. Podaril sa jej husársky kúsok, pretože zrnité, sporé podania o autoroch a charaktere i začlenení ich prejavu sú výstižné, krásne v kontúrovanosti držania a preg­nantnosti načrtávania predmetu. Ďakujeme, vzácna pani. Porovnanie portrétu krásnej florentskej dámy od da Vinciho s mondénnym varholov­ským nahodením portrétu americkej krásavice sklonku minulého storočia, oslávenej slovesným umením veľkého autora Arthura Millera, je dojímavé spôsobom preklenutia stáročí. Panebože, aký bohapustý rozdiel, aké bohapusté priblíženie!

Jozef Mihalkovič

 

Charlie Ayres: Životy veľkých umelcov

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2008

Preklad Jana Melcerová

Publikácia približujúca klasické umenie mladým záujemcom vychádza z princípu škola hrou. Už grafické stvárnenie obsahu pomocou šípky, ktorá nás vedie od Giotta cez Leonarda, Albrechta Dürera, Michelangela, Raffaela až po Clauda Moneta a Vincenta van Gogha naznačuje, že knižka je sprievodcom dejinami umenia, ktorý pomáha čitateľovi orientovať sa a zároveň objavovať. Pritom ho nenechá pasívne vnímať reprodukcie a siahodlhé výklady, ale so stručnými informáciami mu kladie aj otázky a ponúka odkazy na špecializované webové stránky. Takýto interaktívny prístup do sveta umenia rozširuje estetické a umelecké zážitky o radosť z vlastného objavovania, čím sa poznanie stáva trvalejšie. Už titul naznačuje, že k lepšiemu pochopeniu diela prispeje priblíženie umelcovho života.

–báb–