Recenzia
Peter Mráz
12.06.2014

Gemer-Malohont - Ján Michálek a kol.

Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2011

Rázovité obce gemersko-malohontskej oblasti, ako Tisovec, Revúca, Ožďany, Dobšiná, Ratková, Kobeliarovo, Dobšiná, Lukovište, Kraskovo, Rimavská Sobota, Rimavská Baňa, Smolník, Hnúšťa sa zapísali do nášho kultúrneho povedomia ako miesta, kde sa narodili, študovali alebo aj pôsobili mnohí slovenskí spisovatelia, národohospodári, politici a pod. Tejto oblasti sa venuje aj reprezentatívna publikácia, národopisná monografia. Jej text je výsledkom terénneho národopisného výskumu, ktorý sa uskutočnil od polovice 20. storočia do konca jeho 80. rokov. Jej obsahom je analýza tradičnej materiálnej, sociálnej, umeleckej a duchovnej kultúry v gemersko-malohontskom regióne v dvoch desaťročiach pred 2. svetovou vojnou. Výdatne teda čerpá z informácií ľudí, ktorí v tom čase boli deťmi, alebo dospievali, či boli v produktívnom veku. Vychádza síce s relatívnym časovým oneskorením od prvotnej sumarizácie nazbieraného materiálu jednotlivých výskumníkov, terénnych pracovníkov a študentov etnológie, to ale vonkoncom neuberá na jej kvalite. Pre svoju obsažnosť (vyše 500 strán textu), názornosť (fotografie) a erudovanosť (pracovníci akademických pracovísk) je jedinečným zachytením takmer už nejestvujúcej podoby nášho hmotného a duchovného dedičstva. Nielen opisuje jednotlivé remeslá, stravovanie, piesne a tance, svadobné a pohrebné obrady, nábytok, odev či štruktúru rodinného aj spoločenského života, ale ich aj pútavo vysvetľuje v kontexte dobovom, regionálnom, ba aj nadregionálnom, európskom. Autori monografie svoje etnografické rozprávanie pretkávajú regionálnymi výrazmi, záznamom výpovedí jednotlivých svedkov. Snažia sa o to, aby vzbudili zdanie, že etnológ je skôr len sprievodcom, že hlavnú rolu hrajú tí jednoduchí ľudia z Gemera a Malohontu, ktorých život je práve textovo fixovaný. A to je súčasne aj ďalšie plus – navodenie dojmu, že celý minulý život sa odohráva práve pred našimi očami. Pred naším zrakom sa ľudia obliekajú, ženia, vydávajú, rodia, umierajú spievajú piesne, tancujú, transportujú pluh na vlačuhách a podobne. Samozrejme, nie každý z čitateľov tejto recenzie sa dokáže bezo zvyšku vcítiť do doby, ktorú zachytáva citovaná monografia. Jej sprievodný grafický materiál, trpezlivý výklad etnológov a živé rozprávania ľudí, ktorých život sa touto monografiou zafixoval do textu, sú ale vhodnou pomôckou na to, aby sa priepasť medzi dnešným životom a životom predošlých generácií zmenšila.