Recenzia
07.01.2005

Huby - Thomas Laessøe

Thomas Laessøe

Huby

Bratislava, Ikar 2004

Preklad Ivona Kautmanová

Do pomerne bohatého radu hubárskych príručiek domácej (Dermek, Hagara, Škubla) i zahraničnej (Anglicko, Taliansko, Nemecko) proveniencie pribúda nový titul s perfekcionalizovanou vizážou vydavateľskej dielne Dorling Kindersley. Obsahuje vyše 500 druhov najmä európskych húb, o ktorých identifikáciu sa postarali jednak fotografie zvýrazňujúce rozlišovacie znaky jednotlivých druhov, jednak ich stručné a výstižné textové opisy. Pravdaže, hoci aj hubárska ,,vedná disciplína“ sa vyvíja, sotva možno očakávať od novej knižky nejaké prevratné objavy či revolučné posuny pokiaľ ide o chápanie systematiky či úžitkovosti. Ani táto ,,kindersleyovka“ ich, pravdaže, neprináša, ba možno povedať, že má skôr ambíciu pozitívne konzervovať poznatky o hubárskych praktikách, morfologických zvláštnostiach a konzumentských preferenciách. No čo je na tejto hubárskej knižke nové a, možno povedať najdokonalejšie, je jej piktogramatika. Veľkosť plodnice sa piktogramom napríklad porovnáva s veľkosťou priemernej ľudskej ruky: maličkosť, ale vtipná a inštruktívna. Piktogramy, informačné návestia a farby sú dokonale rozmiestnené po okrajoch stránok, resp. obrazcov a dávajú dokonalý prehľad o základných vlastnostiach a charakteristikách huby. Svojou prehľadnosťou, relatívne úplnou informatívnosťou a polygrafickou účelnosťou môže táto knižka byť priam  ideálnym sprievodcom začínajúceho i pokročilého milovníka lesných tajomstiev, z ktorých najväčším sú bezo sporu huby.     

–ah–