Recenzia
Peter Michalík
23.07.2007

Informačná spoločnosť - Pavol Rankov - Na novej mape sveta

Na novej mape sveta

Na novej mape sveta

Pavol Rankov: Informačná spoločnosť, Levice, Koloman Kertész Bagala (L.C.A.) 2006

 Zachytenie zložitého javu, akým je komlexná premena spoločnosti, je zaiste veľkým sústom pre celé vedecké organizácie, nieto pre jednotlivca. V tomto svetle je kniha Pavla Rankova až pozoruhodne obsažným a zrozumiteľným sprievodcom po súčasnom svete.

  Podľa Rankova je príklon spoločnosti k informácii ako jej najvyššej hodnote zmenou paradigmatickou, t.j. zasahujúcou všetky sféry jej fungovania. To je základné východisko práce autora, ktorého čitateľ pozná skôr ako prozaika, než ako vysokoškolského pedagóga a výskumného pracovníka. Pritom sa  Rankov problematike informácii, ich prenosu a využívaniu venuje dlhodobo, o čom svedčia jeho odborné články ako aj práca Masová komunikácia, masmédia a informačná spoločnosť, ktorá vyšla knižne už v roku 2002.

  Rankovov najnovší počin mapuje premeny dnešného sveta, zapríčinené masovým využívaním moderných komunikačných technológií, vracia sa k ich počiatkom a nahliada ich možné vyústenia v budúcnosti. V pätnástich kapitolách postupne prechádza celým spektrom týchto premien: nástupom globálnych informačných megasystémov ponúkajúcich nový typ reality,  problematikou prístupu k týmto informáciam spojenou s otázkami slobody a demokracie, psychologickými aspektmi prijatia novej paradigmy u jednotlivca a potrebou osobnej informačnej hygieny ako ochrany pred zanesením nevyžiadaným a nepotrebným informačným smogom.

  Dôsledkom takto širokého záberu práce je pomerne malý rozsah jednotlivých tém. Autor sa na malom priestore snažil zhromaždiť podstatné fakty a nenásytnému čitateľovi ponúka odkazy na obdornú literatúru. Množstvo východiskových zdrojov však nijako nepoznačilo plynulosť a náväznosť textu. Rankov sa poľahky zhostil úlohy trpezlivého zberateľa a usporiadateľa mohutného informačného agregátu. Obsahovo bohatý materiál koniec-koncov informuje a nepoučuje. Opísaným javom neprikladá žiadne plusy, ani mínusy, berie ich ako fakty.

  V dobe veľkého sťahovania národov, keď sa ľudia v húfoch presúvajú už nie len z miesta na miesto, ale tiež z jednej reality do druhej, je kniha Informačná spoločnosť nástrojom pre lepšiu orientáciu v tomto veľkom pohybe. Načrtáva novú mapu sveta, v ktorom sme svedkami i strojcami radikálnych premien.

Peter Michalík