Recenzia
Mary Wecheche
26.09.2008

Kronika rodu Spiderwickovcov I.-V. - Tony DiTerlizzi - Holly Blacková

Tony DiTerlizzi

Tony DiTerlizzi - Holly Blacková: Kronika rodu Spiderwickovcov I-V., Bratislava, Ikar 2008. Preklad Oľga Kralovičová

  Päťzväzočkové dielko až po prečítaní všetkých častí odhalí celý škriatkovský svet dobra a zla. Autori ho odkrývajú postupne, ale dynamicky. Škriatkovia sú spočiatku neviditeľní, iba tušení, až sa z nich napokon stanú súperi s prevahou nad človekom. Ak sa s knižnými hrdinami dokáže dieťa stotožniť, vyplatí sa pentalógiu prečítať. Hrdinovia sú reálni a reálne sú ich problémy. Autorom sa podarilo vystihnúť pocity dieťaťa, keď sa ocitne v novej a nepriaznivej životnej situácii. Dej tvorí tradičná kulisa: tajomný dom na vidieku. Deti intuitívne vytušili, že na nich čaká veľké dobrodružstvo. V druhej línii príbehu je dôležité, že dom sa stáva novým príbytkom rodiny, ktorú opustil otec. Tri deti sa s tým musia vyrovnať, postupne odhaľujú záhady starého domu a zároveň upevňujú súrodenecké puto. Do popredia vystupuje bratské „duo“, jeden je nespratník, druhý svedomitý a poslušný. Dvojicu dopĺňa staršia sestra, ktorá sa venuje šermu. Deti vedia pripraviť matke pár horúcich chvíľ. Po nasťahovaní sa spustí séria záhadných vecí, po ktorých pôvode začnú deti pátrať. Jeden z bratov objaví zapečatenú knihu Arthura Spiderwicka. Arthur bol ich prastrýkom a zmizol za tajomných okolností. Predtým však zmapoval fantazijný svet škriatkov, goblinov, rarachov a víl. Deti nedokážu odolať objavovaniu mágie a odkrývaniu tajomstiev. Tak ako svet ľudí, aj svet fantazijných bytostí sa rozdeľuje na dobrý a zlý. Oba póly, ľudský a rozprávkový, sú zamerané na kroniku Arthura Spiderwicka. Je kľúčom k záchrane alebo k ovládnutiu sveta. Dôležité je, kto nakoniec kroniku získa. Deti sa vo fantastickom svete ocitli skôr než do neho vošli. Pozorne s detskou zvedavosťou si všímali prostredie a postupne nachádzali „odchýlky“. Kľúčom k návodu na rozlúštenie sa stala kniha. Rozprávkovú zápletku tvorí boj o  ňu. Tlupa hlúpych a nebezpečných goblinov unesie jedného z bratov, ktorého súrodenci pomocou takmer kamarátskeho, no vypočítavého škriatka vyslobodia. Dej graduje, keď sa stretnú s lesnými vílami. Potrebujú získať knihu, aby zabránili zlobrovi ovládnuť a zničiť svet. No v tom čase sa kniha stratí. Deti si uvedomujú, že nie je len sprievodcom po ríši škriatkov, ale aj zdrojom moci nad ním. Dobrodružný príbeh sa prelína s večným svetom rozprávky a realitou. Tento svet je ohrozený, teda pominuteľný. Deti nezachraňujú iba ríšu škriatkov, ale samých seba a svoju mamu. Realitu predstavuje ich mama. Oceňujem na tejto pätici kníh, že popri fantazijnej línii sa otvára priestor na riešenie rodinných vzťahov, ktoré vyústia do rodinnej drámy.

Mary Wecheche