Recenzia
18.01.2012

Maľované počítanie pre deti

Fragment 2011

Zošit s úsmevnými ilustráciami motivuje deti k tomu, aby si vymaľovávaním predmetov fixovali číslice, hravou formou precvičovali základy počítania, a tak si osvojovali a pestovali základnú zručnosť potrebnú na zvládnutie školy a najmä matematiky. Zošit je určený pre deti od šesť rokov.