Recenzia
Katarína Zitová
20.05.2014

Na! – Mirka Ábelová

Mirka Ábelová je bezpochyby zaujímavým zjavom v súčasnej slovenskej poézii. Veľmi sympatické mi boli už texty z jej prvej zbierky Striptíz, ktorá z debutovej básnickej produkcie roku 2011 vyčnievala gestom otvorenej provokácie a rebelantstva. O svojom nezastupiteľnom mieste v literárnom dianí ma naplno presvedčila počas vyhlásenia výsledkov súťaže Básne 2012, kde predviedla vynikajúce predstavenie a dokázala, že čítačky poézie nemusia byť iba mdlými posedeniami s vážnymi výrazmi tváre. Pozíciu rebelky si zachováva aj v najnovšej básnickej zbierke Na! (Ikar 2014), ktorá čitateľa vtiahne už od prvých veršov svojím sviežim, úmyselne nepoetickým, občas až vulgárnym jazykom a otvoreným pohľadom na svet. Tematicky sa veľmi neodkláňa od debutu, môžeme v nej identifikovať niekoľko základných motivických línií. Dominantnou zostáva reflexia partnerského vzťahu, ku ktorému Ábelová pristupuje odosobnene, s nadhľadom, v niektorých momentoch takmer len vecne konštatuje bez ohľadu na závažnosť situácií (Kamarátky hovorili...). Úplne rezignuje na čitateľsky možno očakávanú prehnanú patetickosť ženského lyrického subjektu, jej hrdinka má zdravé sebavedomie a potrebný odstup od vecí, ktoré sa v jej živote dejú – hoci aj ona, možno nevedomky, občas prezradí svoje slabé momenty (Potrat). Ďalšou nosnou témou je analýza istých spoločenských javov, ktoré zaujali autorkinu pozornosť natoľko, aby sa k nim – ako inak, ironicky – vyjadrila. V tejto súvislosti azda jediná drobná pripomienka: niektoré texty sa viažu na konkrétne a v okamihu napísania aktuálne udalosti, s odstupom času sa však ich porozumenie môže sťažiť (Ruka svätca). Ábelová dokazuje, že si vie poradiť aj s experimentálnou poéziou a veľmi výstižne a vtipne okomentovať literárnu produkciu na Slovensku. Potvrdzujú to texty, vďaka ktorým vyhrala súťaž Básne 2012 Asseco solutions, ale i novšie, dosiaľ nepublikované básne. Sú komponované dosť odvážne, nečudo, že v literárnom svete spôsobili rozporuplné reakcie... Ale taká je aj Mirka Ábelová: niektorých poburuje už len názvami svojich básní či zbierok, veď aj tú najnovšiu doslova hádže čitateľovi s bezočivým posunkom na!, no pre iných (a verím, že tých je väčšina) znamená jej poézia potrebné osvieženie nášho literárneho života.