Recenzia
19.12.2016

Najkrajšie cyklotrasy – Košice a okolie

Keď si chceme oddýchnuť, vyhľadávame menej zaľudnené, tiché cesty. A to
v prípade pešej turistiky i cyklistiky. Na toto si dával Karol Mizla, autor pub-
likácie Najkrajšie cyklotrasy – Košice a okolie, pozor, preto je v nej podiel
ciest s automobilovou premávkou nepatrný, trasy zväčša vedú po lesných
a poľných cestičkách. Najvhodnejšie je zvoliť horský bicykel, neprekvapia
vás tak terénne náročnejšie úseky. Väčšina z nich je okružných, preto ne-
musíte nevyhnutne riešiť ubytovanie. Autor ponecháva čitateľovi-cyklistovi
aj množstvo možností na vytvorenie si vlastnej trasy. Z 25 cyklistických trás
patria medzi tie stredne náročné výlety popod Šľuchtu a Smolej, košickými
lesmi a lúkami, veľmi náročnými trasami sú planinou Horný vrch, popod
Sivec do Margecian či cez Čerešenku.