Recenzia
03.11.2009

Národné kultúrne pamiatky na Slovensku: Okres Ružomberok - Poznávanie krás - krása poznania

krása poznania

Národné kultúrne pamiatky na Slovensku: Okres Ružomberok

Bratislava, Pamiatkový úrad SR a Vydavateľstvo Slovart 2008

Územie Slovenska je priam posiate bohatstvom, ktoré nie vždy vieme doceniť. Okrem prírodných krás sú tu aj stavebné pamiatky, ktoré počas stáročí vytvorili ľudia, ktorí tu žili. Vzbudiť záujem o ne, a to nielen turistický, je cieľom ambiciózneho projektu, na ktorý sa podujalo Vydavateľstvo Slovart v spolupráci s Pamiatkovým úradom SR. Konečným výsledkom ich  niekoľkoročného snaženia bude 74-zväzkové dielo Národné kultúrne pamiatky na Slovensku. Čiže po vydaní posledného zväzku bude mať každý okres a v ňom každé mesto, mestečko i každá obec podrobne zmapovanú každú nehnuteľnú i hnuteľnú pamiatku zo svojho územia, jej vývoj i súčasný stav.

            Ako prvý vychádza diel venovaný národným kultúrnym pamiatkam v okrese Ružomberok, možno aj z toho dôvodu, že práve súčasťou tohto mesta je pôvabná dedinka Vlkolínec, rezervácia ľudovej architektúry, od roku 1993 zapísaná do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Samozrejme, nie je to len Vlkolinec, ktorý upúta pozornosť vnímavého čitateľa, sú to hrady ako Likava, kaštiele, kúrie, kostoly, meštianske a kúpeľné domy, luxusné vily, rôzne pamätníky, drevenice, ale aj prekrásne hnuteľné unikáty, ako výzdoba jednotlivých kostolov, obrazy, oltáre, sochy, ďalej historický nábytok, ukážky ľudového umenia a rôznych remesiel a p. Kolektív autorov podrobne sleduje aj vývoj jednotlivých stavieb, ich vznik, úpravy, ktoré neraz nie práve pozitívne poznačili ich ďalší osud. Takměř 300-stranová celofarebná publikácia o národných kultúrnych pamiatkach a ich histórii v okrese Ružomberok využíva bohatý archívny fond, ale aj fotodokumentáciu slovenských a zahraničných pamiatkarov, mapy i pôdorysy a je výborným vydavateľským štartom, ktorý podrobne zoznámi širokú slovenskú verejnosť nielen s históriou, ale aj súčasným stavom slovenských kultúrnych a umeleckých pamiatok.

–jbk–