Recenzia
24.11.2014

Návrat Slovenov v duchu a slove - Miroslav Švický

Miroslav Švický začal uverejňovať články o slovenskej kultúre a dejinách v roku 1989. O necelé desaťročie vydal svoju prvú knihu Návrat Slovenov, ktorá vznikla na základe jeho prednášok v trnavskom mládežníckom klube. V roku 2000 prijal duchovné meno Žiarislav, ktoré používa aj ako umelecké meno.

Kniha Návrat Slovenov v duchu a slove (Citadella) je druhým, prepracovaným a doplneným vydaním autorovej pôvodnej publikácie, ktorá v čase svojho vydania vyvolala záujem o pôvodnú duchovnú kultúru našich predkov, Slovenov. Autor je presvedčený, že táto pôvodná kultúra nezanikla, a v publikácii odhaľuje jej tajomstvá. Zaujímavé sú Švického explikácie pôvodných významov koreňov slov slovanského duchovného slovníka. A prečo návrat? Túto otázku si kladie i samotný autor a hneď po nej pripája ešte jednu rečnícku otázku: prečo Slovenov? „Slovo je obraz a je len na nás, či ten obraz bude hmlistý, alebo jasný. Azda vám zazvonila v ušiach podobnosť slov Sloven, prípadne Slovan či Slovák, a slovo. Áno, slovný základ je totožný. Je dobré, ak slovo toho, kto hovorí, niekto čuje – cíti, ak je v sluchu. Je dôležité, aby mohol každý svoje slovo povedať. Ak sa niekto snaží o takéto právo slova, v skutočnosti mu nejde len o slovo, ale aj o svoj duchovný prejav. V skutočnosti to môže byť snaha o duchovné vyjadrenie svojej podstaty.“ Kniha čitateľa pozýva na cestu naprieč dejinami Slovenov nezvyčajným spôsobom a sústreďuje pozornosť na úctyhodné duchovné a slovné dedičstvo, ktoré sme dostali od našich predkov a podľa autora ho dostatočne nevyužívame. Súčasťou knihy je aj CD s ľudovými piesňami.