Návštevy - Richard Pupala

Marenčin PT 2014

„Hoci nás textami nesúdi, predsa len znepokojí naše svedomie.“
 

Obálka knižky Richarda Pupalu ponúka zaujímavú koláž, ktorá evokuje súčasný populárny trend – retro. Akoby predznamenala, že hoci sú osudy zaznamenané v knižke minulosťou, majú v  sebe živé posolstvo, ktoré je potrebné znovu objaviť či oživiť. Richard Pupala s novinárskou a scénaristickou skúsenosťou pripravil pre čitateľa výsek z našich obyčajných životov. Ponúka ho v sedemnástich krátkych prózach. Priamo. Bez úvodu do deja. Jednoducho vstupuje do prostredia, ktoré dôverne pozná a ktoré pozná aj čitateľ. Príbehy načrtáva, ale aj rozvíja. Avšak bez literárnych ozdôb či zložitých konštrukcií. Pupala nám jednoducho oznamuje slovenskú realitu. Nie veľmi radostnú, no občas okorenenú iróniou. Nehľadá východisko, neanalyzuje pocity. Iba popisuje stav, v  ktorom sa ocitajú jeho hrdinovia. Deti, rodičia, osamelé duše. My...

Názov zbierky krátkych próz Návštevy, ktorá je súčasťou tohtoročnej finálovej desiatky literárnej ceny Anasoft litera, vyznieva viac ako symbolicky. Autor rozpráva, interpretuje, zachytáva súvislosti, ktoré by sme radi pred návštevami – ukryli. Ľudské slabosti, zlyhania, túžby a  zmarené sny. Napriek tomu nás nimi konfrontuje. Bez varovania. Už v prvej poviedke Zo školy a domov sa stretáme so situáciou, ktorú zažili mnohé deti. Opitá matka a dvaja malí chlapci. Starší brat v pozícii bezbranného dieťaťa, a predsa ochrancu. O čosi emotívnejší náboj má poviedka Timova vetrovka, v ktorej sa autor opäť dotýka témy dieťaťa vychovávaného matkou. Na pozadí omylom zakúpenej dievčenskej vetrovky zo second handu sa stávame svedkami ľudského poníženia vo viacerých rovinách.

Autor vo svojich poviedkach stvárňuje osudy, ktoré sa odohrávajú v takmer každej druhej „domácnosti“. Frustrácia z nezamestnanosti, absurdné očarenie zo značkovej predajne, žobrajúci mladý muž ochotný poskytnúť sexuálnu protislužbu, klamstvá a drobné krádeže v rodine, staroba bez dôstojnosti, milenecký pomer bez lásky, hľadanie cesty k otcovi. Hoci nás textami nesúdi, predsa len znepokojí naše svedomie. Záverečné dve poviedky (SlzyZuby) akoby uzatvárali istú životnú etapu. Úmrtie matky je napokon vždy zlomom v ľudskom bytí a autor túto tému odokrýva verne, miestami až drasticky popisne s nádychom absurdnosti.

Pupalove návštevy v  našich životoch sú pravdivými krátkymi drámami, ktoré sa dotýkajú bolestivých stôp v spomienkach. Zároveň sú záznamom doby, ktorej sme všetci aktérmi, aj keď si to neradi priznávame.