Recenzia
15.08.2005

Podkrovia - Marie-Pierre Duboisová Petroffová - Ľubica Selcová - Prehľad, podkrovie, pohoda

Pierre Duboisová Petroffová

Marie-Pierre Duboisová Petroffová – Ľubica Selcová

Podkrovia

Bratislava, Jaga 2005

Preklad Helena Galanová

Povaly a podkrovné priestory najmä v mestskej zástavbe už definitívne prestávajú slúžiť na odkladanie nepotrebných vecí alebo ako príbytky holubom. Ponúkajú veľmi efektné riešenie bývania v situácii, keď sú pozemky čoraz drahšie a v centrách miest pribúda len málo bytov. Kým sa pre takéto bývanie rozhodnete, s jeho pozitívami, ale aj s nevýhodami vás podrobne oboznámi publikácia francúzsko-slovenských autoriek. Treba oceniť už vydavateľský prístup k spracovaniu  pôvodne francúzskeho vydania. Nejde totiž len o preklad s použitím originálnych fotografií, ale o autorské dopracovanie s ukážkami podkrovných priestorov na Slovensku. Keďže autorka doplňujúca publikáciu o slovenské príklady je architektka, rovnako aj prekladateľka, slovenské vydanie si okrem vynikajúcej grafickej úpravy zachováva aj odbornosť a všeobecnú zrozumiteľnosť. Pre laikov je určený stručný slovník najčastejšie používaných termínov v tejto oblasti stavebníctva na konci knihy.

Ak sa rozhodnete pre budovanie podkrovného bytu, autorky vám hneď v úvode radia, aby ste projektovú časť zverili odborníkom. Hoci pri súčasnej ponuke tepelnoizolačných materiálov, stavebných technológií, strešných okien a iných stavebných prvkov sa podkrovné byty vyrovnajú kvalitou klasickým bytom, predsa však majú viacero nástrah. Ak sú nedostatočne presvetlené, môžu spôsobovať depresie, nespavosť a poruchy biorytmu. Nadmerná osvetlenosť podkrovia môže vyvolať nepohodu najmä v lete a v zime zasa veľký únik tepla. Na tieto nedostatky upozornite aj projektanta, ktorému zveríte prestavbu podkrovia. Pomocou tejto publikácie si sami môžete navrhnúť dispozičné riešenie bytu, prípadne sa inšpirovať ukážkami. Nezabudnite pritom dodržiavať ergonomické pravidlá, autorky ich presne rozkresľujú s uvedenými mierami pre rozličné sklony striech a umiestnenie okien. Priestorové členenie je neraz dané konštrukciou krovov, možno ju využiť aj esteticky. V publikácii nájdete inšpirácie na tvar a umiestnenie schodov, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou každého podkrovia.