Recenzia
Lýdia Čelková
07.05.2014

Psycho-logika emócií

Ďalším z pozoruhodných titulov vydavateľstva Veda je Psycho-logika emócií (zostavila Daniela Kusá). Emócie sa prejavujú spontánne a nepredvídateľne, a tým ovplyvňujú aj naše myslenie. Existujú rôzne teórie, ktoré ich chápu ako súčasť nášho evolučného procesu. Zborník siedmich štúdií sa usiluje priblížiť ľudské procesy poznávania, ktoré až emóciami nadobúdajú významnosť. Čitateľov pozýva k polemikám a úvahám o ich racionalite, odborníci nastoľujú viaceré provokatívne otázky. Zaujímavú problematiku prinášajú štúdie o emóciách vo vzťahu k jazyku a intuícii. „Aj keď všetci cítime, že medzi emóciami a intuíciou je rozdiel, sú navzájom veľmi prepojené. Pohľady jednotlivých štúdií do dielní kognitívneho, evolučného a socio-kultúrneho skúmania emócií približujú emočnú psycho-logiku – jej rozmanitosť, osobitosť i funkčnosť v psychickej realite. Mnohé zoznamujú s výsledkami výskumov najmä v zahraničí.