Rok nakúka spod klobúka - Milan Kenda - Klobúk plný života

Klobúk plný života

Klobúk plný života

Milan Kenda: Rok nakúka spod klobúka, Bratislava, DAXE 2008

  Kniha hravých veršov pre mladšie deti a ich ochotných čítajúcich rodičov prezentuje v autorovom podaní zdravú kombináciu našej literárnej tradície a individuálnej nápaditosti. Nájdeme tu teda známe motívy prírodnej lyriky, metaforické stvárnenie zodpovedajúce dynamike detskej mysle a množstvo štylistických i veršových prostriedkov, ktoré adekvátne estetizujú celkový prejav a dodávajú mu patričnú „šťavu“. Hlavnou kompozičnou líniou básní je čas zachytený v kalendári a v ročných obdobiach, preto sa kniha začína básňou o jaguároch v januári a končí vianočným výjavom so stromčekom a zlatými rybkami. Medzi týmito hraničnými bodmi však časti kompozície našťastie neplynú mechanicky, povedzme cez postupnosť mesiacov, naopak, autor volí nenásilnosť a výberovosť, čo mu umožnilo spestriť témy aj ich spracovanie. Leto napríklad otvára júnový príbeh a báseň o júli, mesiaci plnom psiny, nasledujú básne o prázdninách, potom o dianí v prírode, o výlete; leto napokon zavŕšia úsmevno-smutné momentky zachytávajúce náladu konca prázdnin a prechodu do jesene (sťahovavé vtáky, koniec kupka), nuž a v jeseni sa ešte toto ročné obdobie pripomenie cez motív babieho leta. Takýmto spôsobom dokázal Milan Kenda aj nemenný kolobeh zachytiť v jeho premenlivosti, v reálnom koncepte naplno rozviť poetickú alternatívu plnú života a jeho farbitosti. Deti sa pri čítaní či počúvaní veršov z knihy Rok nakúka spod klobúka zabavia, poučia a určite aj zamyslia. Prostredníctvom umeleckej vízie autora si uvedomia základné väzby ľudského a prírodného prostredia i niektoré ich zákonitosti, zároveň aj neopakovateľnosť a krásu, takpovediac: pod jedným klobúkom objavia plynutie sveta.

Radoslav Matejov