Recenzia
Ján Valjan
19.10.2006

Rozprávanie o dejinách mestečka Nováky - Rudolf Jurik - Príťažlivé pravdivé svedectvá

Príťažlivé pravdivé svedectvá

Príťažlivé pravdivé svedectvá

Rudolf Jurik

Rozprávanie o dejinách mestečka Nováky

Editor RNDr. Tomislav Jurik

Prievidza, Tlačiareň Patria I. 2006

Málokedy sa u nás stáva, aby syn zavŕšil dielo svojho otca knižne. V prípade otca a syna Jurikovcov je výsledkom kontinuity ich diela práve táto publikácia. V predslove sa čitateľ zoznámi s autorom, ktorý sa narodil roku 1923 v Novákoch, maturoval na Štátnom reálnom gymnáziu v Prievidzi a na Slovenskej univerzite v Bratislave študoval históriu a nemecký jazyk. Už ako študent sa aktívne zapájal do spoločenského života v mládežníckych katolíckych organizáciách. Po skončení štúdia nastúpil roku 1947 v Levoči za stredoškolského profesora. Tam ho zastihla tzv. levočská vzbura, občania bránili svojho kňaza pred štátnou bezpečnosťou. Rudolfa Jurika za účasť na tejto obrane odsúdili na dva roky väzenia, ktoré strávil v Leopoldove a Jáchymove. Samozrejme, aj po odpykaní trestu bol perzekvovaný, a nielen on, ale aj jeho deti. Až po roku 1989 sa autor mohol vrátiť plnohodnotne do spoločenského života. Ešte niekoľko rokov učil na gymnáziu v Novákoch.

Tento krátky exkurz do života je dôležitý aj preto, lebo ako povestná červená niť sa celou knihou tiahne jeho jasný postoj k historickým udalostiam vyplývajúci z jeho životných skúseností. Autor zozberal nielen historické fakty, ale zaujímajú ho aj ľudské slabosti, ktoré ani po storočiach nezostali premlčané: ,,Bezpečne vieme, pri fare bola škola. Nevieme síce, kedy a kto ju založil, ale ďakujeme biednej morálke jej učiteľa, že už v roku 1633 v Novákoch naozaj bola. V tomto roku totiž podarený učiteľ Rajcsenyi odcudzil z fary koberec...“ Vtipných poznámok je v knihe viac, aj keď nie vždy sa píše o veselých veciach. Publikácia obsahuje množstvo faktov o obciach v nováckej farnosti, kňazoch, kostoloch (nielen katolíckych), školách, ale aj fajčení, požívaní alkoholu, divadelných predstaveniach, chorobách, vysťahovalectve, nárečových zvláštnostiach, autor k nim pridáva aj osobné spomienky. Významnú časť knihy zapĺňa obdobie prvej Československej republiky. Osobitné kapitoly venoval druhej svetovej vojne, nevyhýba sa ani boľavej histórii riešenia židovskej otázky v tomto čase na Slovensku, SNP a oslobodeniu v roku 1945. Obdobie po 2. svetovej vojne otvára kapitola Roky skúšok a vzdoru. Zaujímavé čítanie nielen pre tých, čo Nováky a okolie dôverne poznajú, ale aj pre tých, ktorých zaujíma história. Autor sa vydania svojej knihy nedožil. Zomrel v roku 2001. Zásluhou svojho syna má však postavený pekný literárny pamätník.

Ján Valjan