Recenzia
30.01.2012

Slepé mapy – Zemepis

Fragment 2011
Preklad Ema Liptáková

Pre všetkých bez rozdielu veku – od žiakov základných škôl, maturantov, po učiteľov ako aj ostatných, čo sa zaujímajú o zemepis a chcú si overiť svoje znalosti – je určený inšpirujúci titul Slepé mapy. Obsahuje vyše 50 slepých máp – mapy politické aj fyzické, mapy sveta, svetadielov, regiónov aj mapy Slovenska. Na mapách sú zakreslené významné pohoria, národné parky, vodné toky a plochy, hranice, dôležité mestá, pozoruhodné pamiatky, hrady a pod. Do vyznačených miest treba vpísať správne odpovede, resp. mapy možno rôzne kombinovať. Keď začnete s týmito mapami pracovať, priam ožijú pod vašimi rukami.