Recenzia
Patrícia Gabrišová
22.02.2022

Slová kráľa Šalamúna bez pátosu

 

Autorstvo biblickej Piesne piesní sa prisudzuje židovskému kráľovi Šalamúnovi, ktorý veľdielo venoval milovanej žene Šulamitke ako obraz svojho bezhraničného obdivu. Vzhľadom na nejednoznačnú povahu text možno interpretovať v historickom či alegorickom zmysle ako zobrazenie nekonečnej Božej lásky k vyvolenému národu či ľudstvu všeobecne. Z umeleckého hľadiska spĺňa charakteristiku žánru intímnej poézie – ľúbostnej piesne, s bohatým inventárom obrazných prostriedkov.

O niekoľko stáročí neskôr dánska textárka, speváčka a autorka Annette Bjergfeldt predstavuje modernizovanú verziu apoteózy lásky s názvom Kodanská pieseň piesní (Premedia, 2021) na pozadí trojgeneračnej rodinnej ságy. Stavebným pilierom svojskej rodiny je prirodzene láska – partnerská, manželská, rodičovská, súrodenecká, ale aj celkom bez prívlastkov a príkras. Postavy vytvárajú príťažlivú mozaiku: od spupnej babičky Varinky ruského pôvodu, neustále páchnucej kyslými uhorkami, cez matku – vždy elegantnú Evu ako stvárnenie dánskej Grace Kelly až po opernú femme fatale Oľgu a našu rozprávačku Esther. Príbeh rámcujú historické udalosti (revolúcie v cárskom Rusku, pád Berlínskeho múru), ale slúžia viac-menej ako opora príbehovej výstavby. Bjergfeldtová ľahko preniká pod kožu svojim postavám, na základe opisu dokážeme verne odčítať ich psychické prežívanie.Najväčšmi sa odhaľuje hlavná postava Ester, ktorá – hoci stojí v úzadí väčšiny udalostí – je dôslednou pozorovateľkou okolia. Trojgeneračné rozprávanie má v sebe rozprávkový motív a poetický náboj, pripomínajúc atmosféru magického realizmu; hranica medzi magickým a skutočným je takmer mizivá, no príbeh napriek bizarnosti nikdy nepresiahne mieru a neprechádza do absurdity. Príznaková mystickosť jemne dotvára realitu, prípadne oslabuje tragické udalosti (závažné ochorenia, smrť otca, najstaršej sestry Filippy, bolestivý rozchod).

Láska sa prezentuje aj vo vzťahu k umeniu: Estherino očarenie farbami prechádza do osobitého umeleckého štýlu inšpirovaného výtvarnou skupinou koloristov, Oľga sa stáva významnou opernou speváčkou. Umenie je v románe sebavyjadrením aj súčasťou života: „Dedko by bol najradšej zastavil čas v tú decembrovú noc roku 1920 v Literárnej kaviarni, ja sa upínam ku koloristom, k beznádejne antikvárnej vibrácii a kráse farieb“ (s. 133). Vzťahy protagonistiek nie sú vždy idylické, najmä v prípade Esther, ktorá často bojuje s pocitom priemernosti až menejcennosti; tragickosť nevydarených milostných dobrodružstiev paradoxne stmeľuje rodinu akýmsi karmickým putom.

Román charakterizuje metóda synestézie: vedľa seba existujú auditívne, vizuálne a taktilné vnemy – farby si nachádzajú tvar a zvuk, hudbu možno vidieť, cítiť a uvedené motívy prerastajú v pozoruhodnú koláž. Hoci je kniha príťažlivým a dynamickým čítaním, miestami by  jej bolo možné vyčítať efektne pôsobiace, na prvý pohľad „ľúbivé“ formulácie, napr.: „Maliari vniesli do postáv žiaru a zodvihli more do zvislých vĺn rozochveného farebného svetla. Otvorím ústa a po lícach mi tečú slzy radosti“ (s. 53). Vzhľadom na využívanie miernej irónie a sarkazmu ako formy odľahčenia je opojenie sa sentimentom a pátosom, ku ktorým autorka občas (ne)vedome skĺzne, menej citeľné a rušivé. Jazyk je využitý kreatívne, cizelovane, s pomerne originálnou metaforickosťou, pričom sa strieda so slangom a nízkym žargónom (často sa opakujúca veta babičky Varinky: „Ignoruj to hovno!“). Vnútorný monológ Esther je rovnako zaujímavý ako vonkajšie udalosti, kolísajúce medzi každodennosťou a tragickosťou; autorka čitateľovi nedá vydýchnuť ani tempom rozprávania – je síce melodické, rytmizované, ale deje sa toho akosi príliš veľa, príliš ohlušujúco, príliš intenzívne a živelne, láska je hrozivá a nemá konca, a to najmä láska k životu.

Kodanskú pieseň piesní recenzenti prirovnávajú k dielu Jóna Kálmana Stefánssona (romány Letné svetlo a potom príde noc, 2014, Príbeh o Áste, 2020). Súvislosti by sa našli v pertraktovaní ľúbostných a rodinných vzťahov a v istom fatalizme postáv. Determinácia okolím je často kľúčovým motívom správania hlavných protagonistov; aj tu je prítomná osudovosť, pred ktorou sa nedá ujsť: „Do mena dieťaťa sa naskladá toľko očakávania. Niekedy vláči na pleciach nádeje celých generácií. Školské dvory sú plné takých nenaplnených mien: útly okuliarnatý Thor, ktorý nikdy nevytiahne svoje pokolenie zo storočného bahna zbabelosti a kolaborantstva ani len o milimeter. Alebo ja – Little Esther, ktorá je všetko možné, len nie malá. Meno je sľubom, ktorý sme nevyslovili, no okolie napriek tomu očakáva, že ho naplníme.“

Kodanská pieseň piesní je – ako by sme očakávali v súlade s titulom – uhrančivou, veľkolepou oslavou lásky v jej rozličnosti a jednote, prekračujúc časopriestorové hranice: láska má hrošiu kožu, vznáša sa na krídlach holubice, zaznie v operných áriách, hýri farbami, „je krásna ako mesiac, jasná ako slnko, strašná ako šíky pod zástavami.“

 

Anette Bjergfeldt: Kodanská pieseň piesní

Preklad: Zuzana Demjánová

Bratislava: Premedia, 2021