Recenzia
07.01.2005

Slovník skratiek a značiek - Róbert Lalúch – Monika Koncová

Róbert Lalúch – Monika Koncová

Slovník skratiek a značiek

Bratislava, Ikar 2004

Stačí čítať noviny, pozerať správy alebo len chodiť po uliciach, aby ste sa ocitli vo svete všakovakých skratiek, značiek a log, ktorých záplava je prirodzeným príznakom i šifrou informačnej civilizácie. Vyznať sa v nich je nielen nevyhnutné, ale aj poriadne náročné na čas i systematiku. Za najnovší úspech našej vyspelej slovníkovej kultúry treba preto pokladať Slovník skratiek a značiek obsahujúci slovenské i medzinárodné skratky a značky z najrozličnejších oblastí ľudskej činnosti od inštitúcií cez vedné odbory až po špecializované technológie a mediálne sféry. Máme teda k dispozícii špeciálnu encyklopédiu do značnej miery zrkadliacu hladinu inštitucionalizácie nášho sveta, ktorá je výsledkom mnohoročnej mravčej práce autorov. Zaiste ju ocenia nielen novinári, diplomati a odborníci z mnohých vedných odborov, ale bude nepochybne i dlho očakávanou  pomôckou pre prekladateľov odbornej i umeleckej literatúry. Ide naozaj o jedinečné slovníkové dielo, ktoré nemožno úplne nahradiť nijakým iným slovníkom.

–ah–