Recenzia
Daniel Hevier ml.
23.02.2015

Športový gén - David Epstein

Existujú nejaké vrodené predpoklady, ktoré človeka predurčujú na úspech vo vrcholovom športe, alebo je to len otázka dlhoročného tréningu? Odpoveď na túto otázku hľadá športový žurnalista David Epstein v knihe Športový gén (Vydavateľstvo Premedia 2014, preklad Tomáš Mrva).

Po čiastočnom rozlúštení ľudského genómu vedci začali skúmať, čo stojí za našimi športovými schopnosťami, ale výsledky ich bádaní nevyvolávali záujem laickej verejnosti. Nedávno však publicisti objavili ich skrytý komerčný potenciál. David Epstein sa v novinách Sports Ilustrated už dlhé roky venuje vedecko-športovej tematike. Cieľom jeho publikácie Športový gén je preveriť vedecké závery týkajúce sa vrodeného nadania vrcholových športovcov. V šestnástich kapitolách prináša konkrétne príklady ľudí, ktorí svojimi výkonmi prekvapili športový svet. Podľa autora naše schopnosti najužšie súvisia s výchovou, tréningom a genetickou determinovanosťou. Vyvracia mýtus, že úspech tkvie iba v tréningu. Väčšinou sú to naše gény, ktoré nás predurčujú na konkrétnu športovú kariéru, a tak podľa Epsteina možno talent v kombinácii s tvrdým tréningom premeniť na úspech. Keďže je publikácia zameraná predovšetkým na súvislosti medzi genetikou a športovými schopnosťami, autor nechce ignorovať ani rasovú dominanciu v niektorých športoch (černošskí atléti na Jamajke, kenskí maratónci atď.). Niektorí vedci sa však boja zverejniť výsledky svojich výskumov práve pre citlivosť rasových otázok, čo Epsteinovi neumožňovalo konfrontovať známe fakty s niektorými aktuálnymi štúdiami, ktoré mohli mať prelomový charakter. Najzaujímavejšie pasáže knihy sú tie, ktoré sa venujú kritériám výberu mladých hráčov pre profesionálne tímy – tie vynakladajú obrovské financie na športový výskum. Epsteinovi sa sčasti podarilo zmapovať ich stratégie, ako aj podrobne rozanalyzovať niektoré prelomové štúdie (napríklad testovanie zraku tenistov), ktoré majú pomôcť vyberať tímom budúce hviezdy. David Epstein verí, že vedecký výskum v oblasti genetiky a fyziológie pomôže efektívnejšie transformovať predispozície mladých talentov a poradí im pri výbere vhodného športu. No svet sa bude do značnej miery aj naďalej spoliehať na náhodu, a tak šport stále zostane otvorený rozmanitej vzorke ľudí.