Recenzia
Igor Machajdík
05.08.2010

Športový príklad Dušana Čikela - Miroslav Hazucha

Miroslav Hazucha

Športový príklad Dušana Čikela

Trenčín, Helena Krausová – HELA 2009

Rodák z Beckova, spoludržiteľ svetového rekordu v štafetovom behu na 4 x 800 metrov z roku 1953, majster republiky v behu na 5000 metrov v roku 1956, v rokoch 1951 – 1963 držiteľ slovenských rekordov v behoch na 800, 1000, 1500 a 5000 metrov, reprezentant Československa v štrnástich medzištátnych stretnutiach. Toto sa možno dočítať v atletických encyklopédiách, no podstatne viac ponúka čitateľovi monografia Miroslava Hazuchu Športový príklad Dušana Čikela.

Renomovaný športový publicista sa zhostil úlohy exaktného kronikára a rozprávača so zmyslom pre poctivé detaily a mnohorozmernú faktografiu. Osobnosť protagonistu rozobral doslova zo všetkých stránok a aby bol pohľad objektívny, dáva slovo aj Čikelovým kolegom, priateľom i súperom. Tí prinášajú svojimi živými spomienkami a bezprostrednými výpoveďami autenticitu, ale aj úprimnosť, ktorou identifikujú osobnosť Dušana Čikela, približujú atmosféru doby i charakter prostredia, nielen toho atletického. Dotvárajú autorov zámer predstaviť hlavnú postavu precízne, ale pritom pravdivo, bez pátosu, ľudsky viacrozmerne, využijúc bohatú faktografiu utriedenú tak, aby logicky korešpondovala chronologicky i vecne. Opäť sa potvrdilo, že práve dôkladná znalosť problematiky a schopnosť jej vhodnej interpretácie je autorovou silnou prednosťou. Od poctivého, dlhodobého a systematického zhromažďovania materiálu až po výsledný knižný produkt možno hovoriť o bezpečnom zvládnutí témy.

Relevantné informácie sú doložené bohatou fotodokumentáciou, z komentárov ku každej fotografii cítiť dokonalú istotu a znalosť faktov i snahu po kompletnosti. Ak k tomu pridáme tradičný hazuchovský osobnostný vklad spojený s láskou k atletike i histórii, máme dojem, že o výslednom efekte práce nemusela rozhodovať až cieľová kamera, pretože „postúpila“ s veľkým prehľadom, čo sa, mimochodom, očakávalo.

     Opisovať „vývojovú líniu“, analyzovať názorové spektrum citovaných alebo sa ponárať do konkrétnych udalostí životných osudov, tých športových i súkromných, by rozvilo naše úvahy, vzhľadom na ponúkané faktografické bohatstvo, do širokých rozmerov.  Čitateľ si určite urobí obraz sám a, najmä atletickí pamätníci a nadšenci si v knižke s príznačným názvom „Športový príklad Dušana Čikela“  nájdu tú svoju výhodnú „dráhu“.

   Igor Machajdík