Recenzia
30.05.2008

Svätá zem - Bratislavskí fotografi

Karen Farringtonová: Svätá zem

Bratislava, SPN – Mladé letá 2006

Preklad: Ema Draškabová, Peter Draškaba

Pod Svätou zemou si možno mnohí dnešní čitatelia predstavia predovšetkým atraktívnu turistickú destináciu, ale vzhľadom na nepokojnú situáciu v tomto regióne budú váhať zaradiť si ju do svojich cestovných plánov. Pre americkú historičku K. Farringtonovú sa táto križovatka dávnych národov a veľkých kultúr stala podnetom na výskumnú konfrontáciu biblických čias a Biblie s najnovšími archeologickými objavmi. Históriu Svätej zeme, do ktorej autorka zahrnula veľké postavy biblických čias Abraháma, Mojžiša či Dávida, najznámejšie biblické a sväté miesta, počnúc Jeruzalemom, Nazaretom a Betlehemom, doplnila v knihe i o pohľady na staroveký Babylon, Damask, ale i Rím prvých kresťanov. Celkové predstavila až 45 sídiel spojených s Bibliou a jej zasvätené rozprávania sprevádzajú farebné mapy, ilustrácie a fotografie. Je to nielen atraktívny, ale predovšetkým poučený a poučný pohľad na svet a región, ktorý stále nielen púta pozornosť návštevníkov z celého sveta, ale predovšetkým predstavuje trvalý vklad do dejín našej civilizácie.

-ab-

Jozef Hanák: Bratislavskí fotografi

Bratislava, Vydavateľstvo PT Albert Marenčin 2006

V úvode knihy autor stručne opisuje dejiny fotografie od prvých jarmočných rozprávačov, siluetárovdioramistov až po rozvoj prvých súkromných fotoateliérov v prvých desaťročiach 20. storočia. Okolo roku 1840 sa na prešporských slávnostiach a jarmokoch objavili svetlopisci, ktorí vytvárali svetloobrazy. Tým sa začalo aj obdobie „umenia svetla“ – obdobie dagerotypie – svetlopisectva či svetlorytectva. Medzi priekopníkov tohto umenia patril slovenský maliar a sochár Jozef Božetech Klemens, ktorý si v roku 1842 otvoril v Prahe aj prvý český fotoateliér. Umenie fotografie veľmi rýchlo napredovalo a v roku 1887 sa už začína éra zvitkového filmu, ako aj dnes všeobecne známych firiem Kodak a Agfa. Medzi najobľúbenejšie a dnes aj najdrahšie fotoaparáty patrili prístroje z firmy Leitz, ktorá svoj prvý malý aparát začala vyrábať už v roku 1925, a to pod značkou Leica, skrátené pomenovanie zo spojenia Leitz – camera. V Kaleidoskope prešporských fotografov autor ponúka prehľad najvýznamnejších priekopníkov umenia fotografie v rokoch 1840 až 1922, od Klemensa po Körpera, Kozicsa, Kožehubu, Apfelovcov a samozrejme mnohých ďalších. Kniha Jozefa Hanáka je výsledkom niekoľkoročnej bádateľskej práce a zberateľskej vášne v podobe dobových pohľadníc a fotografií a podáva nám komplexný pohľad na rozvoj fotografie v našom hlavnom meste.

Michaela Geisbacherová