Recenzia
Milina Svítková
04.08.2023

Tajomné nočné zvieratá

Knižka Nočný život zvierat je vynikajúca náučná kniha pre deti o prírode a živočíchoch, ktoré sú aktívne najmä za tmy. Nádherné ilustrácie Viliama Slaminku sú tak trochu tajomné a vzbudzujú zvedavosť, pôsobia verne, no zároveň sú umelecky veľmi hodnotné a jedinečné. Možno sú to farby, ktoré ma vtiahli, v každom prípade ide o knižku kvalitnú z hľadiska obsahuaj formy spracovania.
Už ste sa zamýšľali nad tým, čo sa okolo vás deje, keď spíte? Pre niektoré živočíšne druhy je práve noc najaktívnejšia časť dňa a až s príchodom tmy, v šere či na brieždení sa prebúdzajú k životu. Autorom knihy je zoológ Roman Cséfalvay, ktorý ju napísal náučným štýlom, no jazykom zrozumiteľným
pre deti nad desať rokov. Navyše tam, kde sa jazyk môže vyčerpať, pomáhajú názorné obrázky.
Kniha je rozdelená do deviatich kapitol, pričom prvé dve deťom vysvetlia, v čom je noc oproti dňu špecifická, ako sa zvieratá adaptovali na život v tme a ako môžu aj deti samy tento tajuplný svet skúmať. Ďalšie kapitoly sa venujú rôznym prostrediam, v ktorých možno nočné zvieratá pozorovať, ako napríklad les, voda a jej okolie, urbánna krajina či domácnosť. To, že ide o knižku s odborným potenciálom, dokazuje aj slovník v jej závere. Autorom by som navrhla, aby zvážili, či by v ďalšom vydaní priamo v texte nemohli zvýrazniť cudzie slová a pojmy, ktoré vysvetľujú v slovníku. Bola by to výborná pomôcka. Ak by boli v texte zvýraznené podobne ako hypertextové odkazy na webe, deti by sa so slovníkom naučili ľahšie pracovať a zároveň by bolo hneď jasné, ktoré termíny tam nie sú a oplatí sa ich samostatne overovať v iných zdrojoch. Úmyslom autora knihy Nočný život zvierat nie je komplexný atlas zvierat,
no ponúka pohľad na rozmanitosť druhov a predstavuje aj rôzne kuriozity zo zvieracej ríše. K niektorým druhom sa autor opakovane vracia, takže sa o nich postupne dozvedáme viac, a to s ohľadom na miesta, kde žijú, ako sa za tmy správajú, ako sa rozmnožujú, čím sa živia a pod. Azda najsilnejšie na mňa zapôsobil obrázok užovky, ktorá spí s otvorenými očami. Zaujímavé sú aj fakty o tom, čo všetko nás ľudí spája s potkanmi, že rôzne štádiá hmyzu môžu mať rôzny režim, ako aj, že svetlušky vedia svoje svetielka ovládať vlastnou vôľou. Moja obľúbená dvojstrana má nadpis „Kto nám pije krv“ a venuje sa ľudským parazitom v domácnosti.
Okrem praktických tipov, ako si môžu deti samy overiť fakty z knihy prostredníctvom pozorovania, resp. ako môžu pochopiť, odkiaľ zoológovia tieto sprostredkované poznatky získavajú, považujem za rovnako dôležitý aj jej environmentálny rozmer. Autor vysvetľuje súvislosti, pre ktoré ľudia v záujme svojho  pohodlia ohrozujú životy mnohých živočíšnych druhov. Zrozumiteľne vysvetľuje, ako negatívne vplýva ľudská činnosť a aktivity na život zvierat, napríklad svetelný smog, prehradzovanie riek a regulácia vodných tokov či hubenie prirodzených predátorov škodcov.
Nočný život zvierat je hodnotná kniha po odbornej aj umeleckej stránke, čo pri takomto druhu literatúry pre deti a mládež nebýva pravidlom; odborné knihy zväčša sprevádzajú fotografie alebo realistické nákresy. Naopak, pokiaľ ide o umelecky vyzreté ilustrácie, sprievodný text má často podobu vyfabulovaného príbehu. Hoci na trhu s detskými knižkami podchvíľou vychádzajú náučné tituly o zvieratách, ide prevažne o preklady z iných literatúr. Táto kniha je preto jedinečná hneď dvakrát: jednak sa zameriava na menej známy výsek fauny, a teda zvieratá, ktoré sa prispôsobili na život v tme, a jednak  ide o pôvodnú slovenskú tvorbu so zameraním na najbližšie a dôverne známe okolie mladých čitateľov. Vyšla aj v preklade do českého jazyka.

Roman Cséfalvay: Nočný život zvierat

Ilustrácie Viliam Slaminka

Bratislava: Slovart, 2022