Recenzia
Katarína Zitová
28.11.2016

Takto som ich poznal - Július Pašteka

Profesor Július Pašteka (1924) vstúpil do slovenského literárneho a literárnovedného života v roku 1950, keď začal pracovať ako odborný asistent vo vtedajšom Literárnovednom ústave SAVU. Počas svojho dlhoročného pôsobenia v rôznych akademických inštitúciách i vydavateľstvách sa stal jedným zo spolutvorcov dobovej literárnovednej situácie, venoval sa však aj divadlu, filmu, výtvarnému umeniu a estetike, edične pripravil vyše 80 publikácií a po roku 1989 pomohol prinavrátiť do našej literatúry katolíckych autorov. Vďaka tejtovšestrannej činnosti sa zoznámil s mnohýmiznámymi osobnosťami slovenskej literatúry, literárnej vedy i umenia – spomína si na ne v novej publikácii Literárneho informačnéhocentra Takto som ich poznal. Prostredníctvom vyše 30 abecedne zoradených profilovnám postupne predstavuje také postavy nášho kultúrneho života, ako napríklad Mikuláš Bakoš, Jozef Felix, Ľudovít Fulla, Ladislav Hanus,
Ján Chryzostom Korec, Ivan Krasko, Dominik Tatarka či Milo Urban. Niektorých z nich po-
znal dôverne, boli jeho najbližšími spolupracovníkmi, ďalších stretol iba niekoľkokrát, ale
zoznámil sa s nimi cez ich diela. Každú osobnosť približuje po ľudskej i profesionálnej stránke, tou druhou zároveň prezrádza čitateľovi, aké udalosti a polemiky určovali podobu dobovej literárnej situácie. Pašteka totiž v rozprávaní zachytáva niekoľko režimov: vojnovú Slovenskú republiku, socialistickú diktatúru aj ponovembrovú demokraciu – mozaika portrétov osobností sa tak stáva aj výpoveďou o nepokojnom 20. storočí a o tom, ako moc zasahuje do vývinu kultúry, ale aj formuje či deformuje charaktery. Aj to Pašteka naznačuje v jednotlivých profiloch – treba však povedať, že veľmi kultivovane, nikoho neodsudzuje, len konštatuje, kto zostal verný svojim ideálom a kto sa radšej prispôsobil vonkajším požiadavkám. Takisto na rôzne osobné spory sa pozerá s nadhľadom, nikomu nezazlieva iný názor, než má on sám. Z rozprávania je cítiť silné osobné zaujatie, ale zároveň i odstup získaný rokmi. A hoci v knihe nájdeme i niekoľko úsmevných pikošiek, je to predovšetkým dôstojná pocta osobnostiam, ktoré si ju naozaj zaslúžia. O knihu môžete súťažiť zaslaním kupónu LIC na adresu redakcie.