Recenzia
13.09.2004

Taliansko-slovenský slovník ekonómie, finančného a obchodného práva

Ján a Mária Tarabovci

Taliansko/slovenským slovníkom ekonómie, finančného a obchodného práva

Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2003

Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá tentoraz prichádza so zaujímavou a potrebnou novinkou z oblasti lexikografie – Taliansko/slovenským slovníkom ekonómie, finančného a obchodného práva. Autori odborného slovníka Ján a Mária Tarabovci v predhovore vysvetľujú, komu je určený. Jasná adresnosť – vysokoškolskí študenti spoločenskovedných a ekonomických odborov, profesionálni tlmočníci, prekladatelia, redaktori či záujemcovia z podnikateľskej sféry – určuje nielen obsah slovníka, ale aj spracovanie jednotlivých hesiel. Autori uplatnili tri základné prístupy spracovania termínov: prekladateľský, výkladový a kontextový. Výrazným inovačným prvkom je používanie číselných indexov pri jednotlivých kľúčových slovách, vďaka čomu sa môže slovník v obmedzenej miere používať aj v opačnej slovensko-talianskej verzii. Slovensko-taliansky register na konci slovníka odkazuje používateľa na príslušné kľúčové termíny a kontexty. Slovník obsahuje 5365 kľúčových hesiel, z nich je 2131 jednoslovných a 3234 bázových termínov. Tento slovník má všetky predpoklady stať sa lexikografickým hitom, a to nielen pre svoj obsah, ale aj novátorské spracovanie