Josephine Fultonová

Tréning mysle

Bratislava, Ikar 2004

Preklad Alena Kovárová

Ak chcete objaviť skryté možnosti svojho intelektu, tak v tejto publikácii nájdete rôzne rady a cvičenia napríklad na zlepšenie pamäti, na efektívnejšie učenie a čítanie alebo sústredenie. Orientáciu v knihe uľahčujú okrem grafického členenia textu a mnohých ilustrácií aj symboly v ľavom hornom rohu každej strany. Každá kapitola sa začína testami, sú označené písmenom O (Otestujte sa), náučnú časť a dôležité poznámky označuje písmeno B (Berte na vedomie), rady a tipy zase písmeno V (Vyskúšajte to takto).

V kapitole Ako sa lepšie učiť zistíte, koľko ste schopný zapamätať si z piatich návodov na obsluhu vymyslených prístrojov. Autorka vám prezradí, ako učenie funguje, čo všetko na učenie vplýva a ako možno tieto vplyvy využiť vo svoj prospech. V kapitole Ako si zapamätať čo najviac si nielen otestujete svoju pamäť, ale zistíte aj jej slabé miesta. Ak sa chcete naučiť efektívne čítať,  najskôr si otestujte slovnú zásobu a potom si ju môžete rozšíriť aj tým, že sa naučíte správne používať latinské a grécke predpony a prípony, ktorých významy tu tiež nájdete. Aj s číslami sa ľahko skamarátite, prípadne si oživíte vedomosti z násobenia, delenia, zlomkov alebo výpočtu percent. Tvorivé myslenie si rozšírite, ak okrem iného vytvoríte príbeh z pätnástich rôznych slov. Môžete sa naučiť robiť lepšie rozhodnutia,  efektívnejšie komunikovať a sústrediť sa napríklad aj tak, že pozorným čítaním nájdete zámerne urobené chyby v texte.

–pk–