Vtipná detská kniha zo súčasnosti

Málokto vie vo svojich knihách tak výstižne zachytiť detskú dušu, konanie a prejavy malej detskej postavy, ako sa to darí spisovateľke Toni Revajovej. Počet jej vydaných detských titulov sa pomaly približuje k dvadsiatke, no spisovateľka má svojim čitateľom stále čo povedať, stále má čo nové priniesť, pridať, vysloviť. Obdivujú ju malí i veľkí, deti i dospelí. Veď súčasťou jej príbehov nie sú len detskí hrdinovia so svojimi každodennými starosťami a povinnosťami, ale aj otcovia a mamy, starí otcovia a staré mamy, tety...

O neutíchajúcej tvorivej aktivite spisovateľky svedčí aj jej najnovšia kniha Túlavý braček. Je to úsmevný príbeh zo života súčasnej rodiny. Hlavným hrdinom vtipného a výstižného rozprávania je chlapček Andrejko. Spisovateľka ho predstavila hneď v úvode knihy: „Bol raz jeden malý chlapec, ktorý sa ničoho na svete nebál. Nebál sa strašidiel – veď tie sú iba v rozprávkach. Nebál sa potme ani za vidna. Nebál sa tajných chodieb ani skríň v rodičovskej spálni...“

Treba povedať, že hrdinami Revajovej kníh sú predovšetkým škôlkari, prípadne najmenší školáci (hádam okrem pätnásťročnej Majky z knihy Denník Majky z Majáka). Autorka začala o nich písať už na začiatku svojej spisovateľskej kariéry. Príkladom môže byť chlapec Branko z knihy Pol prázdnin s tetou Kolieskovou (1989). Brankovi rodičia sa presťahovali do inej časti mesta, aby tu nanovo žili. Chlapec spoznáva svojich nových spolužiakov, ale aj mladú ženu na invalidnom vozíku. Nazve ju teta Koliesková. Ona mu rozpráva príbeh o dievčatku Paulínke – sú to vlastne čarovné spomienky na prežitý život, kým sa nestala autohavária. Učí chlapca prostredníctvom predstáv, vlastnej fantázie a vôle prekonávať prekážky.

Inak, sťahovanie sa na iné miesta je pre spisovateľku príznačné, opakuje sa vo viacerých jej knihách. Napríklad aj v príbehoch o Johanke zo Zapadáčika (Johanka v Zapadáčiku; Zlom väz, Johanka!; Tvoja Johanka; Johankina veľká rodina), kde sa štvorročné dievčatko sťahuje s mamou do Zapadáčika, lebo mama nemala za čo splácať byt v meste. Nasťahujú sa do najmenšieho domčeka v okolí a spoznávajú nových ľudí, najmä nové rodiny. Tieto rodiny bývajú v Revajovej knižkách úplné, ale aj bez rodiča, viacdetné či s jedináčikom v pozornosti (Denis z knihy Denis a jeho sestry je tiež jedináčik, a tak považuje Lenku, dievčatko zo susedstva, za svoju sestru, kým do rodiny nepribudne adoptovaná Mirka; takisto sú jedináčikovia aj Kajka a Goran z knihy Kiko jeden, Kiko dva). Všetko sa to teda točí okolo rodín, detí a ich rodičov, starých rodičov, blízkych.

V knižke Túlavý braček sa rodina venuje svojim povinnostiam, rodičia sú zamestnaní. Majú však na starosti aj malého Andreja, ktorý, ako sme sa už v úvode dozvedeli, sa „ničoho na svete nebál“ a rád sa schovával, utajoval v rôznych skrýšach. Problémy s ním mala aj pani učiteľka v škôlke, ktorej sa tiež ukrýval, takže ho musela hľadať. Keď ho konečne objavila v nejakej skrini, iba mu povedala: „Zdá sa ti to vhodnééé?“ Andrejkovi sa to páčilo. Mama chlapcovi zasa doma rozprávala rozprávky o Andrejkovi, vždy podľa toho, ako sa správal. Ak bol chlapec dobrý, hlavným hrdinom takej rozprávky sa stal statočný princ Andrej, ktorý „veľmi pekne pomáhal tatovi“ a mali ho radi, a ak sa nesprával, ako sa mal, mama začala rozprávku takto: „Bol raz jeden princ... Ani neviem, ako sa volal. A tomu dnes v škôlke zasa nebolo rady.“

Chlapec Andrej mal ešte dve sestry – Danielku a Tinku. Často ich nevedel rozoznať, lebo boli dvojičky. Rady ho poúčali a brávali so sebou von, no len na dohodnuté miesta. Niekedy sa však stalo, že zašli aj ďalej, do neznámych končín, aby mali zážitok. Chlapec ich však nikdy neprezradil. Naopak, všeličo sa od nich naučil.

Príbeh o Andrejovi, dvojičkách, o mame, otcovi, starej mame a starom otcovi sa môže prihodiť v ktorejkoľvek rodine. Spisovateľka Toňa Revajová však dala svojmu príbehu zvláštne čaro, prejavujúce sa najmä v originálnych rečových prejavoch detí, ale aj rodičov v situáciách, keď museli reagovať na svoje neposedné ratolesti. Je to živé rozprávanie určené deťom od 5 do 9 rokov, no určite si knihu s potešením prečítajú aj dospelí percipienti. Veľmi pekne ju ilustroval Vladimír Král.     

Toňa Revajová: Túlavý braček

Ilustrácie: Vladimír Král

Bratislava: Trio Publishing,2022