Recenzia
21.07.2011

Zlaté pobrežie - Nelson DeMille

Bratislava, Ikar 2010
Preklad Marek Leško

Príbeh zo Zlatého pobrežia (severné pobrežie Long Islandu) je obrazom vyššej americkej spoločenskej vrstvy, ktorá sa pýši starobylosťou svojich rodov, žije v rozsiahlych panských sídlach, pridŕža sa zaužívaných zvykov (ak prejdete pešo cez cudzí pozemok, je to neoprávnený vstup, ale ak ste na koni, je to šľachtická výsada), tradícií či staromódnych predstáv (komu by mali dovoliť hlasovať vo voľbách, kto má právo vlastniť pôdu...). Rozprávačom deja je manhattanský právnik Frank Sutter. Ten zavedie čitateľa do sveta luxusných áut, jácht, klubov, predstaví svojich susedov, priateľov, rodinu, prekrásnu manželku Susan Stanhopovú, jej príbuzných, ako aj mnohé pozoruhodné, často utajované vzťahy či udalosti. Neobchádza však ani svoju prácu – pomery, vzťahy v zložitej a neraz i zákernej oblasti financií, kde sa pridŕža zaujímavého hesla: „Daňové úniky sú nelegálne. Unikať daniam legálne je.“ Nechýba mu humorno-kritický pohľad na svet okolo, najmä na udalosti, ktoré zasiahli do života Sutterovcov. Do takmer bezpečného prostredia a uzavretej spoločnosti pobrežia vstúpil nečakane nový obyvateľ. Ich susedom sa stal obávaný šéf mafie don Frank Bellerosa. Kúpil pozemok s vilou Alhambra a ihneď ju prestaval v španielskom štýle. Medzi starousadlíkmi spôsobil rozruch aj obavy. Preto sa všetci s nevôľou prizerali, keď do ich konzervatívneho domáceho klubu Creek priviedli Sutterovci nových susedov na večeru. Frank si postupne a pomaly získal Susan, zoznámil ju s manželkou Annou, talianskymi zvykmi, jedlami, priateľmi a Johnovi ponúkol právne zastupovanie. Hoci ten sa spočiatku bránil, postupne sa bariéra rúcala a John začal Franka uznávať ako bystrého človeka. Styky Sutterovcov a Bellarosovcov silne poznačili život oboch rodín, ovplyvnili odcudzenie Susan a Johna. Dráma, ktorá sa odohrala, hlboko poznačila všetkých zúčastnených. Kniha, ktorú charakterizujú zvraty v deji, mafiánske postupy, zákulisné ťahy sudcov a polície, vzájomné väzby a protislužby, všade prítomný sex, zrada, pomsta, nenávisť i láska, získala najväčší čitateľský ohlas spomedzi autorových diel.