Herec, moderátor, recitátor, pedagóg a najnovšie aj básnik Štefan Bučko len nedávno vydal svoju prvú básnickú zbierku Tušené ostáva v tieni (Vydavateľstvo Petrus). Súčasťou knižky je aj CD s jeho interpretáciou básní a hudbou jeho manželky Adrieny Bartošovej.


• Nastal čas vyjsť z tieňa interpretácie cudzích veršov k vlastným básňam?
– Dobrý recitátor sa vyznačuje tým, že poslucháči majú pri počúvaní jeho prednesu dojem, akoby slová, ktoré plynú z jeho úst, boli jeho vlastnými slovami. To je asi pravá služba básnikovi. V tieni dobrý recitátor nie je. Práve naopak. Ak je prednes autentický, ak vložíte do básní osobnú identifikáciu, ktorá ich posúva esteticky, ale i sémanticky ďalej, stávate sa akýmsi autorským spolupodielnikom. Pravda, mám okruh svojich celoživotných tém, ktoré som nenašiel spracované podľa môjho gusta v dielach obľúbených básnikov, a tak som sa o to nesmelo pokúšal sám. Neskôr som vlastné básne aj za povzbudzovania manželky zaraďoval anonymne do svojich vystúpení a čakal na spätnú väzbu. Tá bola prekvapujúco žičlivá. Keď už toho bolo veľa, na nátlak Adrienky a za jej výdatného manažovania som svojich pár zveršovaných myšlienok vydal vo vydavateľstve Petrus.

• Inšpirovali ste sa aj tvorbou tých, ktorých recitujete?
Iste, už asi 35 rokov verejne prezentujem tvorbu básnikov, ktorých témy sú aj mojimi témami a môžem sa s nimi vnútorne stotožniť. Poéziu, na rozdiel od prózy, ak chcete byť verní jej obrazu, musíte presne citovať. Nestačí vyrozprávať len obsah. Naučil som sa byť úsporný vo vyjadrovaní tým, že som si vytýčil formálne mantinely, ktoré mi nedovoľujú rozšafne sa vyjadrovať, ale ktoré ma nútia vytiahnuť z myšlienky koncentrovanú esenciu.

• Vaša zbierka je vlastne multimediálnym „balíčkom“.
Áno, cenné rady vydavateľa Petra Chalupu, výstižné kresby Lexa Vojtáška, žičlivý predslov Roba Bielika a CD s mojím prednesom je akýmsi bonusom navyše.

• Vaša manželka, speváčka Adriena Bartošová nahrala ku knihe hudobný podklad, nechali ste jej v tom voľnú ruku?
Jej hudba sa svojou citlivou a jemnou melodikou hodí k básňam a je to spoločný výber z jej tvorby, ktorý je postrihaný tematicky k jednotlivým náladám pod Adrienkinou empatickou réžiou.

• K titulu ste spravili aj propagačné „turné“...
– V Bratislave sme už mali niekoľko veľmi vydarených vystúpení, prijali sme i pozvanie do Vrútok, kde sme boli až dojatí z nádherného prijatia i z vyžiadaných prídavkov. Chystáme sa aj do ďalších miest.

Aké je to prednášať o prednese? Narážam na vaše pedagogické skúsenosti.
– Najprv sa zo študentov pokúšam odbúrať strach z viazaného vyjadrovania, zoznamujem ich s jednotlivými prozódiami a pokúšam sa priblížiť im ten najintímnejší svet básnikov, ktorých preberáme a nájsť prienik s ich životnou skúsenosťou. Skúšam v nich prebudiť túžbu prejavovať svoje pocity, svetonázor, nesúhlas, neistotu, vieru i lásku cez tento, na abstraktné myslenie a fantáziu náročný, ale nesmierne pôsobivý spôsob umeleckého vyjadrovania.