Predstavuje jej štatutárny zástupca Radovan Tomeš

Literárna nadácia STUDŇA

Adresa: Karadžičova 25

811 08 Bratislava

tel.: 905 510 370

fax: 02 / 55646645

e-mail: studna.ln@gmail.com

www.weber1909.sk

štatutárny zástupca: Radovan Tomeš

predseda odbornej rady: prof. Milan Hamada

Vznik: 1995

Zameranie, profilové edície: Vydávanie slovenskej modernej poézie, najvýznamnejších zahraničných autorov modernej poézie, zborníkov štúdií o slovenských autoroch, preklady diel najvýznamnejších slovenských básnikov do cudzích jazykov.

Udeľovanie Ceny básnika Jána Ondruša.

·        Ktoré distribučné spoločnosti rozširujú tituly vášho vydavateľstva?

– Artforum, Guttenberg, s. r. o., Weber 1909, s. r. o., Ex libris.

·        Koľko titulov ste vydali od vzniku vydavateľstva, koľko z nich predstavujú publikácie slovenských autorov?

– Tlačou 25 titulov, z toho 7 od slovenských autorov a 10 elektronických kníh slovenských autorov.

·        Akým počtom titulov ste prispeli na knižný trh roku 2007?

– Piatimi elektronickými knihami Jána Ondruša (na www.zlatyfond.sme.sk).

·        S akými edičnými zámermi ste vstúpili do roku 2008?

– Digitalizovanie kníh básní pre www.zlatyfond.sme.sk: päť kníh Jána Stacha a osem kníh Lýdie Vadkerti-Gavorníkovej.

·        Ktorý zo svojich titulov pokladáte za najlepší?

Vyberáme najvýznamnejších autorov a ich najzávažnejšie diela. Vyvyšovať niektorého na úkor iných by nebolo zodpovedné.

·        A naopak, ktorý zo svojich titulov pokladáte za vydavateľský omyl?

– Žiaden z nich.

* Čo vás najviac trápi na knižnom trhu?

– K čitateľom sa kvalitná tvorba ťažko dostáva, preto by bolo užitočné, aby Ministerstvo kultúry SR poskytovalo dotácie knižniciam na nákup špecifikovanej kategórie (poézia, vedecká literatúra – a nie na poklesnutú produkciu bestsellerov).

* Čo by podľa vás pomohlo slovenskému knižnému trhu?

– Kvalitnú literatúru treba centrálne preferovať, ale teraz má malú finančnú podporu ministerstva kultúry.

* Prezradíte svoj nesplnený vydavateľský sen?

– Vydávanie diel slovenských básnikov v preklade do cudzích jazykov (J. Ondruš, Š. Strážay, I. Štrpka atď.). Brzdou je negatívny postoj medzinárodných sponzorov, napr. Kultúry 2000.

 * Aký máte názor na rebríčky bestsellerov?

– Nesledujeme ich.

·        Akú knižku práve čítate?

– Preklady kníh autorov: Hugo von Hofmannsthal, Czeslaw Milosz, Douglas Dunn, Konstantinos Kavafis, Alexander Blok.