Vedecká literatúra nemá prázdniny

Vedecká literatúra nemá prázdniny

Ako sa letná sezóna odzrkadlila na činnosti bratislavského kníhkupectva Veda (Štefánikova č. 3, tel. 02/ 5249 8095), porozprávala som sa s vedúcou M. Farkovou .

* Ako sa prázdninové obdobie prejavilo vo vašom kníhkupectve?

– V našej ponuke dominuje odborná a vedecká literatúra predovšetkým z vydavateľstva  Veda, výberovo ju dopĺňajú tituly z rôznych slovenských a českých vydavateľstiev. Ročné obdobia u nás nehrajú najdôležitejšiu úlohu – rozhoduje kniha. V predaji máme ,,stálice“, o ktoré je záujem v každom období, napríklad Štatistická ročenka Slovenskej republiky s priloženým CD, z histórie sú to Významné mestá Slovenska na tajných mapách 18. storočia od B. Kleina, jazykovedné slovníky Pravidlá slovenského pravopisu, Synonymický slovník slovenčiny a Krátky slovník slovenského jazyka. Dobre sa predáva praktická príručka Život s bezlepkovou diétou L. Kremlera a svet vedy úspešne reprezentuje pútavá kniha o osobnostiach aj inštitúciách slovenskej a svetovej vedy Moji intelektuáli II. Š. Lubyho a titul Povodeň to nie je len veľká voda autorky B. Horváthovej, ktorá získala Prémiu Literárneho fondu za rok 2003.

* Čo ponúkate návštevníkom z najnovšej produkcie vášho vydavateľstva?

– Samozrejme, aj knižné novinky, veď vedecká literatúra nemá nijaké prázdniny. Spomeniem najskôr dôležitú publikáciu z medicíny Experimental hypertension and ischemic heart disease (edične pripravili L. Bachárová, J. Kyselovič, J. Slezák), ďalej niekoľko právnických titulov –  Daňové (exekučné) konanie  V. Babčáka, Medzinárodné rozhodcovské konanie v obchodnej praxi K. Chovancovej, Dokazovanie v trestnom konaní od P. Baláža a J. Palkoviča. Z biológie ponúkame prácu svetovo uznávaného odborníka na kôrovce J. Brteka
Fauna Slovenska. Anostraca –  žiabronôžky. Notostraca – štítovky. Spinicaudata – škľabovky. Laevicaudata – hrachovky, z botaniky monografiu E. Lisickej The lichens of the Tatry Mountains .

Naším najväčším letným hitom je dlho očakávaný štvrtý diel všeobecnej slovenskej encyklopédie Encyclopaedia Beliana. V predaji je od polovice júla a je skutočne oživením tohtoročnej knižnej ponuky z Vedy. Na Belianu, ako aj na ostatné vydania z vydavateľstva Veda, majú zákazníci 10-percentnú zľavu.

* Okrem tejto zľavy ponúkate aj iné výhody svojim zákazníkom?

– Za výhodné ceny ponúkame aj vybrané staršie tituly z vydavateľstva Veda, ako sú Súborné dielo Ivana Krasku (M. Gáfrik), Ochorenie spôsobené nákazou vírusom HIV/AIDS, Porovnávanie lexiky slovanských jazykov z diachrónneho hľadiska (V. Blanár), či kniha O poľskej a slovenskej frazeológii (F. Buffa), alebo vyhľadávaný Etnografický atlas Slovenska.

* Ktoré konkrétne tituly teraz návštevníci najčastejšie hľadajú?

– Netrpezlivo očakávajú tituly avízované v edičnom pláne – Geofond a expozície drevín Arboréta Mlyňany SAV, Krajinnoekologický plán mesta Bratislava, Flóra a fauna viatych pieskov Slovenska, prepracovaný Česko-slovenský slovník, 2. časť Slovníka slovenských nárečí a 6. zv. Historického slovníka slovenského jazyka. Záujem už prejavili aj o 2. vydanie knihy B. Hečka Nehádžte perly sviniam a viacerí sa už pýtajú, kedy vyjde 5. zväzok Beliany.

 * Takmer všetko sú to úzko špecializované tituly určené odborníkom. Máte v ponuke niečo z produkcie vydavateľstva Veda aj pre širšiu verejnosť?

– Pre širšiu verejnosť pripravilo vydavateľstvo edíciu Svet vedy, zameranú na popularizáciu vedeckých poznatkov. Okrem spomínaných portrétov vedcov od Š. Lubyho a Horváthovej knihy Povodeň to nie je len veľká voda vyšli aj ďalšie publikácie Ženy a veda v SAV, Meteorológia včera a dnes, Premeny Bratislavy a pod. Pripravuje sa novinka Slnko – naša najbližšia hviezda V. Rušina.

Kníhkupectvo navštívila Lýdia Čelková