Lucia BURIANOVÁ, PR manažérka spoločnosti Profesia

Najväčší pracovný portál Profesia.sk poznajú a využívajú záujemcovia o zamestnanie od roku 1997. Roku 2000 bola založená spoločnosť Profesia, ktorá získala Cenu roka 2000 za rozvoj ľudských zdrojov v kategórii Personálny projekt. S jej ďalším rozvojom pribúdali aj ocenenia – SlovakPrix MultiMedia 1. miesto v kategórii Elektronický obchod a podpora malého a stredného podnikania (2003), Certifikát a Zlatá medaila Slovak Gold v kategórii Služby (2004), 4. miesto v kategórii ,,Rising Stars“ Fast 50 Central Europe udelená spoločnosťou Deloitte (2004), Hlavná cena v kategórii Právnická osoba projektu Dar roku 2006 za zlepšenie možnosti zdravotne postihnutých občanov pri hľadaní vhodného pracovného uplatnenia (2007). Projekt zamestnávanie ZŤP občanov, spustený s pomocou Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR, bol ocenený počas francúzskeho predsedníctva EÚ v 2. polroku 2008 plaketou ministra práce a solidarity a diplomom ministra vzdelávania Francúzskej republiky (2008).
Spoločnosť Profesia rozšírila svoje pôsobenie aj na okolité krajiny, roku 2006 spustila pracovný portál v Maďarsku (Workania.hu), roku 2007 v Českej republike (Profesia.cz).

Za sprístupnenie platového prieskumu Merces.sk získala ocenenie ,,Inovatívny čin roka 2008“. Od roku 2008 prevádzkuje službu RecruitRank.sk, ktorá prináša hodnotenie výberových procesov uchádzačmi o prácu.

Predstavujeme Let’s Work!

najväčšiu príručku pre uchádzačov o prácu v Slovenskej republike

 

Najväčší pracovný portál Profesia.sk poznajú a využívajú záujemcovia o zamestnanie od roku 1997. Roku 2000 bola založená spoločnosť Profesia, ktorá získala Cenu roka 2000 za rozvoj ľudských zdrojov v kategórii Personálny projekt. S jej ďalším rozvojom pribúdali aj ocenenia – SlovakPrix MultiMedia 1. miesto v kategórii Elektronický obchod a podpora malého a stredného podnikania (2003), Certifikát a Zlatá medaila Slovak Gold v kategórii Služby (2004), 4. miesto v kategórii ,,Rising Stars“ Fast 50 Central Europe udelená spoločnosťou Deloitte (2004), Hlavná cena v kategórii Právnická osoba projektu Dar roku 2006 za zlepšenie možnosti zdravotne postihnutých občanov pri hľadaní vhodného pracovného uplatnenia (2007). Projekt zamestnávanie ZŤP občanov, spustený s pomocou Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR, bol ocenený počas francúzskeho predsedníctva EÚ v 2. polroku 2008 plaketou ministra práce a solidarity a diplomom ministra vzdelávania Francúzskej republiky (2008).
Spoločnosť Profesia rozšírila svoje pôsobenie aj na okolité krajiny, roku 2006 spustila pracovný portál v Maďarsku (Workania.hu), roku 2007 v Českej republike (Profesia.cz).

Za sprístupnenie platového prieskumu Merces.sk získala ocenenie ,,Inovatívny čin roka 2008“. Od roku 2008 prevádzkuje službu RecruitRank.sk, ktorá prináša hodnotenie výberových procesov uchádzačmi o prácu.


K zlepšeniu služieb uchádzačom o zamestnanie prispieva aj publikácia Let’s work! množstvom dôležitých informácií o práci doma a v zahraničí. Príručka je primárne určená pre absolventov a ľudí, ktorí hľadajú prácu. V tlačenej podobe je k dispozícii na dôležitých miestach (výstavy, veľtrhy práce, vysoké a stredné školy). Ostatní uchádzači o zamestnanie si ju môžu prelistovať alebo stiahnuť vo formáte pdf na stránke www.letswork.sk.

Keďže tento rok vyšlo aktualizované vydanie sprievodcu pre uchádzačov o prácu Let’s work! s podtitulom Krok za krokom k úspechu, oslovili sme Luciu BURIANOVÚ, PR manažérku spoločnosti Profesia, aby nám túto publikáciu predstavila.

·        Ako sa zrodil nápad vydať takéhoto užitočného sprievodcu?

– Nápad pripraviť brožúru venovanú trhu práce sme  mali už v minulosti, no kvôli iným prioritám a nedostatku ľudí sme tento nápad stále odsúvali. Pár mesiacov pred začatím krízy k nám nastúpila kolegyňa, ktorá sa podujala vytvoriť danú brožúru. Pri spustení tohto projektu sme netušili, že situácia na trhu práce sa za niekoľko mesiacov výrazne zmení. Tým, že naša príručka prinášala aktuálne informácie a poradenstvo týkajúce sa práce, stala sa žiadaným zdrojom informácii pre ľudí, ktorí nečakane prišli o prácu počas krízy.

·        Nie je to bežná publikácia, v čom je podľa vás jedinečná?

– Unikátna je v tom, že ako jediná prináša komplexné informácie z trhu práce. Cieľom bolo priniesť užitočné rady pri hľadaní práce pre všetkých, či už vstupujúcich na trh práce, nezamestnaných alebo tých, ktorí uvažujú nad zmenou zamestnania. Čitatelia určite uvítajú aj príbehy a skúseností pri hľadaní práce, ktoré sme zozbierali od návštevníkov nášho pracovného portálu Profesia.sk. Keďže naša spoločnosť pôsobí aj v Českej republike a v Maďarsku, pripravili sme sa podobné publikácie aj pre uchádzačov o prácu z týchto krajín.

·        Ako ste vytvárali jej koncepciu, aby vyhovela čo najširšiemu spektru uchádzačov o prácu a zároveň ich jednoducho zorientovala na trhu práce?

– Brožúra má dve časti. Prvá sa venuje jednotlivým skupinám na pracovnom trhu a približuje ich práva a povinnosti: Kapitola Skupiny vstupujúce na pracovný trh je určená študentom, absolventom, nezamestnaným. Kapitola Ohrozené skupiny na pracovnom trhu je venovaná ľuďom, čo stratili prácu v zrelom veku, pred a po rodičovskej dovolenke, zdravotne postihnutým. Druhá časť popisuje pracovnú oblasť života od A po Z. Kapitola Hľadám prácu radí, kde prácu hľadať a ako pri hľadaní postupovať, ďalšia Ako začať prináša cenné informácie, ako zaujať  personalistov, kapitola Čo ma čaká  v práci informuje o procese adaptácie, ale i o právach v novom zamestnaní, záverečná kapitola Odchádzam  z práce pomáha prejsť jednou z najťažších skúšok v živote zamestnanca

·        V čom sa bude líšiť jej druhé vydanie od prvého?

– Aktualizované vydanie sme pripravili v súvislosti s veľtrhom práce, ktorý sme organizovali vo februári 2010. V tomto vydaní sme upravili obsahovú náplň, tak, aby bola určená primárne návštevníkom veľtrhov práce, tzn. nezamestnaným, študentom, absolventom ale aj pracujúcim.