Moja tvorba je ešte živá

Hovorí grafik, maliar a ilustrátor Peter Uchnár

Moja tvorba je ešte živá

Peter Uchnár sa narodil 11. augusta 1970 v Sobranciach. Študoval na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Košiciach (1984 – 1988) a na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, ateliér voľnej grafiky a knižnej ilustrácie u prof. Dušana Kállaya (1992 – 1999), kde po štúdiu pôsobil niekoľko rokov ako pedagóg. Žije a tvorí v Bratislave. Vystavoval na viacerých samostatných aj kolektívnych výstavách doma i v zahraničí. Naposledy ste sa mohli stretnúť s jeho tvorbou počas BIB v septembri a októbri na výstave v Medzinárodnom dome umenia pre deti BIBIANA, kde prezentoval ilustrácie ku knihe Jamesa Matthewa Barrieho Peter Pan, a v októbri v Galérii Michalský dvor v Bratislave ste mohli obdivovať jeho voľnú grafickú tvorbu a maľbu.

Z knižnej ilustračnej tvorby: Jonathan Swift Gulliverove cesty (1998 a 2008), A zvony nezvonia. Povesti z Novej Bane a okolia (1999), Anton Marec Hnali sa veky nad hradbami (2000), Rudyard Kipling Kniha džunglí (2002), Druhá kniha džunglí (2002), Božena Lenčová Miško a jeho kamaráti (2003), Ľubomír Feldek Veľká kniha slovenských rozprávok (2003), Jozef Cíger Hronský Traja hrdinovia (2006), Peter Pan (2008) a súbor Shakespearových hier Hamlet, Romeo a Júlia, Othello v preklade Ľubomíra Feldeka Tri tragédie (2009).

Z ocenení: Zlaté pero (Belehrad, 1999), Najkrajšia kniha Slovenska (1999) a Zlaté jablko BIB ’99 za Gulliverove cesty, Cena Ľudovíta Fullu (2005), Cena Ministerstva kultúry SR autorovi za vynikajúce ilustrácie v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska 1999 za Gulliverove cesty  ,2003 za Veľkú knihu slovenských rozprávok a roku 2008 za knihu J. M. Barrieho Peter Pan a zároveň za toto dielo ho najvyššie ocenila detská porota na tohtoročnom Bienále ilustrácií Bratislava.

Hovorí grafik, maliar a ilustrátor Peter Uchnár

Moja tvorba je ešte živá

Peter Uchnár sa narodil 11. augusta 1970 v Sobranciach. Študoval na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Košiciach (1984 – 1988) a na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, ateliér voľnej grafiky a knižnej ilustrácie u prof. Dušana Kállaya (1992 – 1999), kde po štúdiu pôsobil niekoľko rokov ako pedagóg. Žije a tvorí v Bratislave. Vystavoval na viacerých samostatných aj kolektívnych výstavách doma i v zahraničí. Naposledy ste sa mohli stretnúť s jeho tvorbou počas BIB v septembri a októbri na výstave v Medzinárodnom dome umenia pre deti BIBIANA, kde prezentoval ilustrácie ku knihe Jamesa Matthewa Barrieho Peter Pan, a v októbri v Galérii Michalský dvor v Bratislave ste mohli obdivovať jeho voľnú grafickú tvorbu a maľbu.

Z knižnej ilustračnej tvorby: Jonathan Swift Gulliverove cesty (1998 a 2008), A zvony nezvonia. Povesti z Novej Bane a okolia (1999), Anton Marec Hnali sa veky nad hradbami (2000), Rudyard Kipling Kniha džunglí (2002), Druhá kniha džunglí (2002), Božena Lenčová Miško a jeho kamaráti (2003), Ľubomír Feldek Veľká kniha slovenských rozprávok (2003), Jozef Cíger Hronský Traja hrdinovia (2006), Peter Pan (2008) a súbor Shakespearových hier Hamlet, Romeo a Júlia, Othello v preklade Ľubomíra Feldeka Tri tragédie (2009).

Z ocenení: Zlaté pero (Belehrad, 1999), Najkrajšia kniha Slovenska (1999) a Zlaté jablko BIB ’99 za Gulliverove cesty, Cena Ľudovíta Fullu (2005), Cena Ministerstva kultúry SR autorovi za vynikajúce ilustrácie v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska 1999 za Gulliverove cesty  ,2003 za Veľkú knihu slovenských rozprávok a roku 2008 za knihu J. M. Barrieho Peter Pan a zároveň za toto dielo ho najvyššie ocenila detská porota na tohtoročnom Bienále ilustrácií Bratislava.

  • Pre autora je iste veľkým zadosťučinením, keď ho ocenia adresáti jeho diela. Ako ste prijali najvyššie ocenenie detskej poroty BIB 09 za ilustrácie Petra Pana?

– Prijal som to ocenenie s potešením , že moja tvorba je ešte živá a môže niekoho osloviť.  

  • Väčšina vašej ilustračnej tvorby vychádza z klasických rozprávok, aký je váš vzťah k súčasnej tvorbe pre deti – máte možnosť sledovať ju, čím vás dokáže zaujať?

– Môj terajší vzťah k literatúre pre deti ovplyvnila moja dcéra, ktorá je rozhodne súčasné dieťa. To, že viac ilustrujem klasiku , súvisí skôr s ponukami, a teda aj s odvahou vydavateľstiev riskovať.

  • Vydavateľstvo Ikar sa podujalo na veľký shakespearovský projekt – už viac rokov vychádzajú v preklade Ľ. Feldeka hry tohto neprekonateľného dramatika s obálkami z vašej dielne. Tento rok k nim pribudlo ilustrované vydanie Troch tragédií. Čím je Shakespeare inšpiratívny pre ilustrátora?

– V Shakespearovi často jednoduché vety z dialógov prevyšujú hodnotu príbehu. Ja som takéto časti, ktoré by si zaslúžili celé cykly voľných grafických listov alebo obrazov, nechal nepovšimnuté a šiel som len za príbehom. Z toho nemôžem mať dobrý pocit, ale nenašiel som iné riešenie.

  • Budúci rok bude Slovensko čestným hosťom na medzinárodnej výstave kníh pre deti v Bologni, čím môže zaujať naša knižná tvorba pre deti, v čom sú jej silné a slabé stránky?

– Mne stačí, že mame vlastnú knižnú tvorbu pre deti. Netrúfam si hodnotiť jej silne a slabé stránky.