Festival poézie vo francúzštine bude v Banskej Štiavnici

Výsledkom tretieho stretnutia frankofónnych básnikov z krajín strednej a východnej Európy v Bratislave a vo Viedni je rozhodnutie o usporiadaní festivalu zúčastnených krajín v slovenčine a francúzštine v Banskej Štiavnici v dňoch 20. - 24. augusta 2003.
           Básnici z Bulharska, Grécka, Litvy, Lotyšska, Macedónska, Poľska, Rumunska a Slovenska, ktorí píšu a publikujú svoje verše aj vo francúzštine a francúzska kultúra mala výrazný vplyv na celú ich básnickú a esejistickú tvorbu, pokračovali na tomto stretnutí v diskusiách o otázkach zachovania národnej identity a integrovaní multikultúrnych a globalizačných vplyvov na vývoj v oblasti kultúry v stredoeurópskom a balkánskom regióne.
           Stretnutie pod názvom Smerovanie na východ otvorili 30. mája v Bratislave riaditeľ Literárneho informačného centra Alexander Halvoník a riaditeľ Moliérovho divadla - Divadla poézie v Paríži Michel de Maulne, z podnetu ktorého celý projekt "usídlenia" sa francúzskej poézie v stredoeurópskom regióne aj pred dvoma rokmi vznikol. K projektu sa tento rok pripojil aj Francúzsky inštitút vo Viedni a tak sa účastníci stretnutia presunuli loďou po Dunaji do Viedne. Plavba pre mnohých z nich, najmä pohľad na malebné zvyšky Devína a čarovné dunajské zákutia bola skutočným zážitkom - uznávaného litovského básnika Vladasa Braziunasa (inak aj vášnivého fotografa) cesta po Dunaji natoľko inšpirovala, že hneď na lodi sa o nej zrodila báseň.
           Stretnutie vo Viedni v impozantne pôsobiacich priestoroch Francúzskeho inštitútu (sídli v rozľahlom tereziánskom paláci) malo skôr vecný charakter. Riaditeľ Moliérovho divadla Michel de Maulne predložil účastníkom stretnutia projekt festivalu poézie v Banskej Štiavnici. Po niekoľkohodinovej diskusii prítomní básnici projekt, ktorý ešte nemá definitívnu podobu, schválili a jeho dopracovanie teraz leží na pleciach Michela de Maulne a nášho kolegu Igora Navrátila, ktorý na stretnutí organizačne pôsobil ako vedúci Slovenského centra pre umelecký preklad (SCUP) - integrálnej súčasti Literárneho informačného centra. Pracovné rokovanie vo Viedni sa skončilo podvečerným čítaním prítomných básnikov zo svojej poézie (čítala Ruxandra Cesereanu a Alexandru Matei z Rumunska, Stratis Paschalis a Titos Patrikios z Grécka, Vladas Braziunas z Litvy, Dagnija Dreika z Lotyšska a Maciej Niemiec z Poľska) a pohárom francúzskeho vína.
           Dňa 1. júna sa účastníci stretnutia presunuli do Banskej Štiavnice - jednak aby si prezreli mesto zapísané do zoznamu Svetového kultúrneho dedičstva a zároveň sa oboznámili s konkrétnymi miestami, kde sa budú konať jednotlivé podujatia augustového festivalu. V rámci tejto "obhliadky" navštívili aj impozantne pôsobiaci prírodný amfiteáter a nakoniec, v gumených pláštenkách, s baníckymi prilbami na hlave a elektrickými lampami v ruke zostúpili v sprievode vedúceho banského múzea pána Ľubomíra Lužinu do slávneho štiavnického podzemia, do Štôlne Bartolomej. Pre všetkých zúčastnených to bol naozaj jedinečný, chvíľami aj dosť stresujúci zážitok. A pre Michela de Maulne aj hľadanie vhodného priestoru, kde by v rámci festivalu mohol inscenovať niektorý z pripravovaných programov. Po meste frankofónnych básnikov po celý čas sprevádzal zástupca primátora mesta Ing. Ivan Gregáň.
           Tretie stretnutie frankofónnych básnikov sa skončilo v Bratislave, ale so Slovenskom sa väčšina jeho účastníkov nelúči nadlho - už v auguste sa so svojou poéziou vo francúzštine a slovenčine predstavia slovenskému publiku v Banskej Štiavnici.
           Literárne informačné centrum bude mať výrazný podiel na príprave tohto prvého a unikátneho festivalu, ktorý sa iste stane na Slovensku letnou kultúrnou udalosťou - a preto budeme o jeho príprave a programe na našej internetovej stránke pravidelne informovať.