Predstavuje jeho konateľka Darina Töröková

Slovenské pedagogické nakladateľstvo

– Mladé letá

Rok založenia:  SPN 1920

Mladé letá 1950

Začiatkom roku 2003 zastrešil obidve vydavateľstvá jeden vydavateľský dom

Adresa: SPN – Mladé letá, s. r. o.

Sasinkova 5

815 19 Bratislava 1

Tel.: 02/ 50 22 71 11

Fax: 02/55 42 57 14

e-mail: spnml@spn-mladeleta.sk, www.spn-mladeleta.sk

Konateľ: Darina Töröková

Zameranie, profilové edície: učebnice, populárno-náučná literatúra, slovníky, lexikóny a príručky pre žiakov, študentov a širokú verejnosť; literatúra pre deti, beletria, umelecko-náučná literatúra, encyklopédie.

Distribučné spoločnosti, ktoré rozširujú tituly vydavateľstva: všetky väčšie distribučné spoločnosti a kníhkupectvá na Slovensku a v ČR.

Vlastné predajne vydavateľstva: Kníhkupectvo SPN – Mladé letá, Krížna 13, Bratislava.

* Koľko titulov ste vydali od založenia vydavateľstva, koľko z nich predstavujú publikácie slovenských autorov?

-- SPN vzniklo  roku 1920, tituly ktoré toto vydavateľstvo vydalo, nemožno ani spočítať. Za päťdesiatštyri rokov existencie Mladých liet sme vydali vyše 8 500 titulov. Publikácie slovenských autorov tvoria približne osemdesiatpäť percent produkcie vydaných titulov.

* Akým počtom titulov ste prispeli na knižný trh roku 2003?

-- SPN – Mladé letá v roku 2003 vydali 298 titulov.

* S akými edičnými zámermi vstupujete do roku 2004?

-- Naším cieľom je vydávať zaujímavé tituly, a pritom výrazne neklesnúť s produkciou, čo nie je najmä v súčasnom období ľahká úloha. Budeme vydávať kvalitné prekladové tituly, predovšetkým encyklopedického charakteru. Nemenej dôležité je opäť uviesť na knižný trh diela spisovateľov slovenskej klasickej literatúry, ale aj literatúru súčasných autorov. Budeme pokračovať v mnohých známych edíciách ako Monitory – nová maturita; série kníh, ktoré pomáhajú študentom s prípravou na prijímacie skúšky. Pre najmenších čitateľov vydáme sériu Obkresli a vymaľuj a Obrázky z... Pokračujeme vo vydávaní sérií pre väčšie deti: Traja pátrači, Sedem labiek za Penny, Hľadači pokladov, Jazyky pre všetkých, Učím sa po anglicky a iné. V roku 2004 vydáme aj štvrtý, posledný diel zo série Tvorcovia svetových dejín. Aj v tomto roku ostávame verní tým edíciám, ktoré si u čitateľov získali obľubu a svoje pevné miesto v ich knižniciach.

* Ktorý zo svojich titulov pokladáte za najlepší?

– Ťažko vybrať len jeden. Treba spomenúť z plejády ocenených kníh aspoň Vraky plné pokladov, či Knihu kráľov.

* A naopak, ktorý zo svojich titulov pokladáte za vydavateľský omyl?

– Čo je to vydavateľský omyl? Vydavateľským omylom sa usilujeme vyhýbať.

● Čo vás najviac trápi na knižnom trhu?

– Keď vidím v kníhkupectvách deti, ktorým sa veľmi páči nejaká kniha a rodičia im ju odmietnu kúpiť z finančných dôvodov. V tej chvíli ma to veľmi zabolí.

● Čo by podľa vás pomohlo slovenskému knižnému trhu?

– Výrazné zníženie DPH a celkové zlepšenie ekonomickej situácie.

● Prezradíte svoj nesplnený vydavateľský sen?

– Pracujeme na tom, aby sa nám splnil, ale konkurencii to zatiaľ neprezradíme. Sny a želania sa nemajú zverejňovať, iba tak sa sny stanú skutočnosťou.

● Aký máte názor na rebríčky bestsellerov?

– Pokladám ich za veľmi subjektívne.

● Akú knižku práve čítate?

–        Čítam veľmi rada. Kniha je mojím priateľom vo chvíľach pohody a oddychu. Zaujímam sa o odbornú literatúru i o beletriu. Teraz čítam peknú a hodnotnú knihu s názvom Tvorcovia svetových dejín. Od renesancie po osvietenstvo.

**Súťaž Obrázky povolaní

Obľúbené detské hry na remeselníkov, na učiteľky, lekárov či predavačov rozvíjajú nielen pozorovacie schopnosti, slovnú zásobu, ale môžu aj odhaliť isté danosti či budúce záľuby detí. Ak chcete svojmu dieťaťu rozšíriť obzor povolaní a zoznámiť ho aj s takými činnosťami, s ktorými nemá možnosť stretnúť sa v bežnom živote, prichádza vám na pomoc farebná, bohato ilustrovaná knižka Obrázky povolaní. Okrem povolaní, ktoré sa v našich zemepisných šírkach vyskytujú dosť často, ako vinohradník, chovateľ, záhradník, učiteľka, predavač, údržbár či železničiar, vás táto knižka zoznámi aj s prácami v prístave, pri rybolove, a s takými atraktívnymi povolaniami, ako vulkanológ, moderátor či záchranár. Vydavateľstvo SPN – Mladé letá venuje Obrázky povolaní jednému čitateľovi, ktorý nám do 14. apríla pošle kupón vydavateľstva z 11. s.