Spoločnosť Paco­-Fin, s. r. o., je za­meraná na vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti a podni­kania, je súčasťou akadémiefg a zabezpečuje aj edičnú činnosť. publikácie, ktoré dosiaľ vydala, sú určené rozvoju podnikateľských schopností, ich autorom je Ján Zbojek, riaditeľ spoločnosti.

 Prečo ste sa rozhodli venovať práve tejto oblasti?

V roku 2000 som začal študovať financie a neokybernetiku, a tým som získal nový po­hľad na úspech a podnikanie. Na našom trhu chýba odborná a motivačná literatúra zameraná na povahové črty našich ľudí a skúsenosti nášho geografického prostredia, tradície a kultúry. Preto som v roku 2007 začal písať o finančnej gramotnosti, úspechu a vzdelávať mladých ľudí.

 Doteraz ste vydali knižné publikácie Šlabikár finančnej gramotnosti (2007), Šlabikár multi level marketingu (2009) a Tajomstvo úspechu (ikar 2010). s akým ohlasom sa stretli, ktorá z nich je najúspešnejšia?

Prvotina Šlabikár finančnej gramotnosti sa vydáva ako oficiálna učebná pomôcka na stredných a základných školách prostredníctvom ministerstva školstva, už tretíkrát sa robí jej dotlač. Najviac si cením Tajomstvo úspechu, dostávam mnoho mailov s po­ďakovaním, ako táto kniha pomohla ľuďom zmeniť život.

 Možno sa naučiť podnikať z príručiek, netreba na podnikanie aj talent?

Základ úspechu v podnikaní je dobre zvládnuté remeslo a komplexná príprava. Len od­bornosť a talent nestačia. Potrebné sú komplexné vedomosti, bez ktorých sa nezaobíde ani akokoľvek výrazný talent. Našim začínajúcim podnikateľom nechýba odbornosť, odvaha či talent. Chýbajú im základy podnikania a vy­tvorenie uceleného systému, to znamená obchodné vedomosti, predajné zručnosti, riadenie ľudí a organi­zácia. V  tomto im môže pomôcť pri orientácii dobre spracovaná kniha alebo príručka. Ostatné je na praxi a osobných skúsenostiach, v škole sa to neučia, a tak sú odkázaní na náhodu alebo šťastie.

 Aké novinky pripravujete?

Práve vychádza najnovšia publikácia Šlabikár podnikania (aj ako audiokniha). Poskytuje ucelený pohľad na podstatu podnikania a základy budovania firmy. Aj prvé tri knihy sme vydali v audioverziách. Zaujímavou novinkou je séria krátkych hodinových audionahrá­vok na CD, v  ktorých sú rozpracované témy: ako sa kontaktovať s  cudzími ľuďmi, ako sa zbaviť strachu z predaja, riadi nás systém alebo náhoda, finančná al­chýmia alebo ako sa tvoria peniaze z ničoho, vlastníte svoj život alebo ho prenajímate? Neskôr vyjdú v knižnej forme pod názvom ako si zariadiť spokojný život.