• Ktoré distribučné spoločnosti rozširujú tituly vášho vydavateľstva?
– Predovšetkým Belimex, Partner Technic, Zaex.

• Koľko titulov ste vydali od založenia vydavateľstva, koľko z nich predstavujú publikácie slovenských autorov?
– Zatiaľ máme v ponuke 14 titulov, z nich dva sú preložené z francúzštiny a jeden z angličtiny, teda prevažujú slovenskí autori, i keď niektorí z nich, zhodou okolností, žijú v zahraničí.

• Akým počtom titulov ste prispeli na knižný trh roku 2010?
Rok 2010 znamenal istý rozbeh aj z hľadiska kvantity − zrealizovať sa podarilo sedem titulov. Významne bola zastúpená poézia, a to prostredníctvom troch autorov s rozmanitými charakteristikami: Camille Labas je Slovenka žijúca v Rakúsku (Miesto v tráve), Gregor Papuček, dnes už legendárny udržiavateľ kultúry Slovákov žijúcich v Maďarsku (Úsmevné epitafy) a Michal Chuda, zrelý básnik reflektujúci širokú škálu tém opäť po dlhšej odmlke (Som s tebou v slove). V kategórii literatúry faktu sa svojou knižnou prvotinou prezentoval mladý žurnalista Matúš Demko (v spolupráci s M. Fischerom), dokumentárne spracoval známy príbeh svojej rodnej obce (Černovská balada o slobode) a z pera skúseného politológa Svätoslava Mathé pochádza stručný historický náčrt Prvá slovenská republika. Beletristické i náučné prvky má kniha Mariána Tkáča Turzovci. No a napokon spomeňme i skutočný príbeh francúzskeho šansoniéra Luciena Duvala, ktorý sa musel vo svojom živote vyrovnať s problémom alkoholizmu.

• S akými edičnými zámermi ste vstúpili do roku 2011?
– Tento rok sa pokúšame nadviazať na úspešný vlaňajšok. Zatiaľ sa na svetlo sveta dostalo už tretie vydanie populárneho rozprávania o slovenských dejinách od Mariána Tkáča (Pravdivý slovenský príbeh), pútavo napísaný autobiografický príbeh Antona Boteka Svit kríža za mrežami – Z denníka väzneného kňaza, či najnovšie i preklad súčasného francúzskeho románu Pascala Janovjaka Neviditeľný. Aktuálne je v tlači pozoruhodná kniha Útek sestry Cecílie, životný príbeh rehoľnej sestry, učiteľky materskej školy, ktorá je od roku 1948 konfrontovaná s nastupujúcou komunistickou mocou, dostáva sa do pozornosti Štátnej bezpečnosti, musí sa skrývať a napokon emigrovať. Kniha vyšla už v polovici 50. rokov v USA a stala sa tam bestsellerom. Nuž a na koniec roka chystáme ešte ďalšie novinky, niektoré z nich budú, dúfame, k dispozícii už na knižnom veľtrhu Bibliotéka, v stánku nášho vydavateľstva.

• Ktorý zo svojich titulov pokladáte za najlepší?
Všetky naše knihy „patria do rodiny“ a sú nám rovnako milé. Každá z nich má svoj jedinečný osud, ktorý sa dá osobitne komentovať. Z hľadiska čitateľského ohlasu sa azda vyníma Pravdivý slovenský príbeh; z hľadiska významnosti autora (ale aj grafického spracovania) zasa zbierka Som s tebou v slove od Michala Chudu, popredného súčasného básnika. Ale napäto očakávame ohlas na náš najnovší prírastok – preklad románu Neviditeľný od mladého francúzskeho autora Pascala Janovjaka, ktorý, ako meno prezrádza, má slovenský pôvod.

• A naopak, ktorý zo svojich titulov pokladáte za vydavateľský omyl?
Aj keď pri niektorých tituloch sa naše očakávania z hľadiska záujmu verejnosti (zatiaľ) celkom nenaplnili, ako omyl by sme to nehodnotili.

• Čo vás najviac trápi na knižnom trhu?
Ako nový hráč v tomto priestore vyrovnávame sa s podmienkami, aké sú momentálne nastavené. To, čo nás trápi, zrejme nevyriešime, preto najmä rozmýšľame, čo môžeme sami robiť lepšie, napríklad v oblasti podpory predaja.

• Čo by podľa vás pomohlo slovenskému knižnému trhu?
– Ide o otázku mimoriadne zložitú, ktorej základnou dilemou je, že ide tu síce o trh (obchod), ale s kultúrnymi produktmi, kde sa nedá plošne uplatniť komerčné kritérium. V tomto kontexte by spoločnosť mala byť schopná stanoviť si určité ciele či priority súvisiace s oblasťou knižnej kultúry a jej všetkými prepojeniami, a tiež pokúsiť sa vytvoriť podmienky na ich napĺňanie v aktuálnom (budúcom) čase. Konkrétne si vieme ako užitočné predstaviť napríklad akékoľvek aktivity na podporu čítania mládeže, ako aj osobitné grantové schémy na podporu prekladov špičkových zahraničných spoločenskovedných diel a pôvodných diel dôležitých z hľadiska mapovania národného kultúrneho dedičstva.

• Prezradíte svoj nesplnený vydavateľský sen?
– Ako nesplnený sen vnímame každý projekt, ktorý sa dostane do realizačného štádia. A sme radi, keď si ho môžeme splniť.

• Aký máte názor na rebríčky bestsellerov?
– Sú to informácie, ktoré nemožno prehliadať...

• Akú knižku práve čítate?
– Momentálne mám na nočnom stolíku: Člověk a pravidla od českého filozofa Jaroslava Peregrina, Vatikánsky denník Karola Sidora a rozhovor P. Seewalda s Benediktom XVI. Svetlo sveta.


Vydavateľstvo Post Scriptum

Adresa: Rajecká 36, 821 07 Bratislava

tel.: 02/45249363, 0903442679

e-mail: info@postscriptum.sk

www.postscriptum.sk

Riaditeľ / majiteľ: PhDr. Pavol Stano

Vznik: 2007

Zameranie, profilové edície: Naše ambície smerujú predovšetkým k hodnotným dielam odbornej literatúry a literatúry faktu (so zameraním na široký okruh spoločenskovedných oblastí), ale pozornosť venujeme aj umeleckej literatúre.