Predstavuje jeho riaditeľ Vojtech Mikula

Vydavateľstvo Kniha – spoločník

Adresa: Belinského 18

851 01  Bratislava

tel./fax: 02/62523471/72

e-mail: knihaspolocnik@knihaspolocnik.sk, mikula.sro@chello.sk

www.knihaspolocnik.sk

Riaditeľ: Vojtech Mikula

Vznik: 1992

Zameranie, profilové edície:

Naše vydavateľstvo je zamerané na jazykovú literatúru, najmä slovníky a učebnice, ale aj iné jazykové pomôcky. Hlavným podnetom na vznik vydavateľstva bol zvýšený dopyt po slovníkoch a učebniciach cudzích jazykov po novembri 1989. Pokúšali sme sa zapĺňať biele miesta na slovenskom knižnom trhu práve v tejto oblasti. Z tohto dôvodu bolo mnoho našich titulov z obsahovej aj z technickej stránky priekopníckych a dobre poslúžili a ešte stále slúžia študujúcej verejnosti. Za takmer pätnásťročnú činnosť vydavateľstva vyšli naše slovníky, učebnice a jazykové pomôcky v 14 jazykoch a celkový počet výtlačkov sa priblížil k miliónu.

·        Ktoré distribučné spoločnosti rozširujú tituly vášho vydavateľstva?

 – V minulosti sme spolupracovali s celou škálou distributérov, postupne sa to vyprofilovalo na osem: Slovart store, Belimex, Marčan, Modul, Marsab, Ikar, LB Story a Pezolt . To nám umožňuje pokryť celý knižný trh Slovenska.

·        Koľko titulov ste vydali od založenia vydavateľstva, koľko z nich predstavujú publikácie slovenských autorov?

– Nemám to presne zrátané, ale celkovo sme už  prekročili 60 titulov. S radosťou môžem konštatovať, že všetky tituly napísali slovenskí autori. Výdatnú pomoc pri príprave a spracovaní jednotlivých titulov však poskytujú aj zahraniční spolupracovníci, najmä pri lektorovaní. Je to pre nás veľmi dôležité aj do budúcnosti, pretože táto spolupráca prispieva ku skvalitňovaniu slovníkových diel.

·        Akým počtom titulov ste prispeli na knižný trh roku 2005?

– Každoročne vydávame okolo 20 titulov, je to však súčet aj s dotlačami, platí to aj o vlaňajšku. Pripravujeme päť až sedem noviniek. Radi by sme vydávali viac titulov, ale je problém nájsť kvalitného autora, ktorý zároveň prejaví záujem o spoluprácu pri tvorbe diela. Ponúk na hotové diela nám síce pribúda, ale väčšinou sú to práce robené na objednávku iných vydavateľov.

·        S akými edičnými zámermi ste vstúpili do roku 2006 a ako sa vám ich darí plniť?

– Aj tento rok sme mali na pláne niekoľko noviniek, aj sme ich vydali a sú v distribúcii – Slovník anglických vlastných mien v slovenčine od M. Ološtiaka, M. Biléj a R. Timkovej, Rusko-slovenský a slovensko-ruský slovník od T. Balcovej, Veľký taliansko-slovenský frazeologický slovník autorov Zlaty a Romana Sehnalovcov a Veľký nemecko-slovenský a slovensko-nemecký slovník od T. Balcovej. Posledný titul vychádza v týchto dňoch. Ostalo nám ešte jedno nevydané dielo, ktoré presúvame do roku 2007. Obsah tohto chystaného slovníka je obrovský, a preto jeho spracovanie vyžaduje oveľa viac času .

·        Ktorý zo svojich titulov pokladáte za najlepší?

–  Náš prvý titul: Nemecko-slovenský a slovensko-nemecký  vreckový slovník. Dopyt po takomto type slovníka, jeho absencia na trhu priamo podnietili vznik nášho vydavateľstva. Vysoko si cením však aj iné svoje knihy.

·        A naopak, ktorý zo svojich titulov pokladáte za vydavateľský omyl?

– Za omyl nepokladám ani jedno dielo, samozrejme, sú tituly, ktoré sú pre vydavateľstvo ekonomicky nosné, iné sú skôr otázkou prestíže. Nebránime sa ani jednému prístupu.

·        Čo vás najviac trápi na knižnom trhu?

– Po knižnom veľtrhu vo Frankfurte si oveľa zreteľnejšie uvedomujem, že je to jeho veľkosť. Tú však nijako nemôžem ovplyvniť. Slovenský knižný trh je veľmi malý, preto nemôžeme vydávať veľké náklady, ktoré by tlačili cenu pre spotrebiteľa dolu. Úprimne závidím vydavateľom vo veľkých krajinách, kde sú náklady takého typu literatúry, aké vydáva vydavateľstvo Kniha – spoločník, naozaj neporovnateľné. Som realista, preto som presvedčený, že aj na Slovensku sme úspešní.

Ďalším problémom na knižnom trhu sú vzťahy vydavateľ – distribúcia – kníhkupectvo. Rivalita niekedy prechádza do extrému a keďže to takto funguje dlho, knižný trh je značne zdeformovaný. Výsledkom je predaj  cez distribučné spoločnosti výlučne formou komisionálneho predaja so stále rastúcimi tlakmi na zvyšovanie ziskov v prospech obchodu, čo spôsobuje, že všetka ťarcha skladových zásob leží na vydavateľstve, a tým výrazne obmedzuje jeho rozvoj.

·        Čo by podľa vás pomohlo slovenskému knižnému trhu?

– Vzájomné rešpektovanie sa vydavateľa – distribúcie – kníhkupectva a zlepšenie komunikácie medzi sebou. Zvýšenie finančnej disciplíny všetkých účastníkov knižného trhu, napriek komisionálnemu predaju je u mnohých katastrofálna.

·        Prezradíte svoj nesplnený vydavateľský sen?

– Nemám nejaké špeciálne vysnívané ciele. Veľmi dlho sa snažím získať dobrého autora na spoluprácu pri tvorbe veľkého a kvalitného francúzskeho slovníka, zatiaľ márne. Verím, že sa mi to už čoskoro splní .

·        Aký máte názor na rebríčky bestsellerov?

– Nepovažujem ich za barometer nášho knižného trhu, často sú výsledkom názoru malej skupiny, čo je neobjektívne. Špeciálne ma veľmi nezaujímajú.

·        Akú knižku práve čítate?

– Začal som čítať Hlavu boha od Keitha Laidlera.