Predstavuje jeho majiteľ RNDr. Miroslav Galovič

Vydavateľstvo Školmédia

Adresa: P.O. Box B-79

            011 69 Žilina

tel./fax: 041/56 82 443

0903 340 365

e-mail: posta@skolmedia.sk

http://www.skolmedia.sk/

Majiteľ: RNDr. Miroslav Galovič

Vznik: 1996

Zameranie, profilové edície: Vydávame najmä publikácie pre školy, súčasný edičný plán je zameraný na monitor a prijímacie pohovory (zbierka testov zo slovenského jazyka od Mgr. Ľubice Hybenovej, zbierka príkladov z matematiky od Mgr. Márie Sadloňovej a Mgr. Michala Sadloňa a publikácia od PhDr. Ľubomíry Halásovej MONITOR – výzva a či nočná mora, obsahujúca rady psychológa). Okrem toho vydávame študentské preukazy pre takmer stovku stredných škôl, Veľký školský kalendár a novinkou z minulého roka je Učiteľský zápisník novej generácie. V roku 2007 sme vydali pracovný zošit z ruského jazyka od PhDr. Alžbety Košíkovej, PhD. Vlani vyšla  učebnica angličtiny s audio-CD Bluebell Bridge pre 3. ročník ZŠ autoriek Mgr. Jany Machynovej a Mgr. Martiny Mičiakovej, ktorá akceptuje požiadavky školskej  reformy a v príprave je učebnica pre 4. ročník.

* Ktoré distribučné spoločnosti rozširujú tituly vášho vydavateľstva?

– Hlavný distribučný kanál smeruje priamo do škôl, sami im ponúkame naše tituly. Kníhkupectvá zásobujú našimi titulmi distributéri Inform Žilina, Belimex Pezinok, LB Story Žikava, Modul Bratislava a v Košiciach veľkoobchody Pezold a MARSAB.

* Koľko titulov ste vydali od založenia vydavateľstva, koľko z nich predstavujú publikácie slovenských autorov?

– Každý rok vychádza 5 – 6 titulov, všetky sú výhradne dielami slovenských autorov.

* Akým počtom titulov ste prispeli na knižný trh roku 2008? 

– Vlani vyšlo 6 titulov, 4 so zameraním na monitor a prijímacie pohovory, už spomínaná učebnica angličtiny pre ZŠ a Veľký školský kalendár 2009.

* S akými edičnými zámermi ste vstúpili do roku 2009?

– Na spomínané učebnice angličtiny nadväzuje edícia Bluebell Bridge, ktorá prináša originálnu metódu učenia a precvičovania anglického jazyka bez gramatiky a slovníka. Sú to dvojjazykové knižky s nahrávkami v oboch jazykoch na CD, ktoré umožňujú až 9 kombinácií používania pre všetky generácie – od počúvania v slovenčine pre najmenších až po náročnejšie kombinácie (porovnávanie oboch textov, počúvanie v angličtine so súbežným čítaním v slovenčine a naopak). Ako prvá vyšla v máji rozprávka slovenskej autorky Anny Kyselovej Dobrodružstvá kvapôčky Perličky s krásnymi ilustráciami akademického maliara Stanislava Lajdu a v anglickom preklade Jany Machynovej, ktorá nahovorila aj CD. Už na vianočný trh pripravujeme prvý diel príbehov žiačika Mikyho a jeho kamarátov. Ďalšou tohtoročnou novinkou sú  prvé dva diely tetralógie zo študentského života – Denník z jedného čundru s podtitulom „možno bude aj sex“ a Zápisky maturanta, ktoré sú mojím autorským počinom. Ďalšie dva diely (Čo nebolo v indexeSlúžim socialistickej vlasti) mapujú vysokoškolské štúdium a základnú vojenskú službu hlavného hrdinu a vyjdú na jeseň 2009.

* Ktorý zo svojich titulov pokladáte za najlepší? 

– Na túto otázku ťažko odpovedať – všetky tituly sú ako deti – ktoré máte najradšej? Veľký úspech majú najmä zbierky na monitor, vychádzajú  už v deviatom vydaní. Podľa ohlasov zo škôl sa páči aj nová učebnica angličtiny – ako čerešnička na torte sú pesničky na CD, ktoré naspievala tretiačka Ema Konrádová s hudobným sprievodom skupiny AYA. Vyslovene pre radosť je písaná takmer  „autobiografická“ tetralógia a dúfam, že je to z nej aj cítiť. A napokon verím, že čitateľov si nájde aj originálna edícia Bluebell Bridge, nie sú to knižky „na jedno prečítanie“, ale vyzýva čitateľa stále sa k nim vracať a snáď prispeje k jeho zdokonaleniu sa v angličtine.

* A naopak, ktorý zo svojich titulov pokladáte za vydavateľský omyl?

– Hoci nie na všetky publikácie je rovnaký ohlas, za vyslovený vydavateľský omyl by som neoznačil žiadnu z nich.

* Čo vás najviac trápi na knižnom trhu?

– Mám pocit, že najmä mladá generácia vymenila čítanie za rôzne „čety“, pokecy a najnovšie facebooky. A samozrejme „veľkosť“ slovenského trhu a s ním súvisiace hľadanie kompromisov medzi nákladom, cenou, reklamou, distribúciou ...

* Čo by podľa vás pomohlo slovenskému knižnému trhu?

– Vďaka aj za 10 % DPH, ktorá nám trocha „uľahčila dýchanie“. A čo by pomohlo koncepčne? Treba sa snažiť produkovať kvalitu (tu chcem poďakovať všetkým autorkám a autorom vydavateľstva, pretože za tie roky môžem povedať, že tento bod sa darí plniť), vybudovať si seriózny vzťah k obchodným partnerom a klientom, aby sa k vám opakovane vracali, a snažiť sa čo najviac eliminovať vonkajšie vplyvy – kríza sa prejavuje aj v našej brandži. Či možno čakať na podporu štátu vo forme „šrotovného“ (v súvislosti s knihami asi dosť otrasný pojem...) alebo inú formu – toto si sám neviem dosť dobre predstaviť.

* Prezradíte svoj nesplnený vydavateľský sen?

– Dlho som sníval, že napíšem zážitky zo štúdií – tento sen sa mi čiastočne splnil prvými dvoma dielmi tetralógie a verím, že úplné naplnenie dosiahne na jeseň.

* Aký máte názor na rebríčky bestsellerov?

– Vzhľadom na to, že naše vydavateľstvo je zamerané skôr na vzdelávanie, rebríčky bestsellerov priamo „neatakujeme“. Aj keď by ma určite potešilo, keby sa posledné novinky k nim priblížili....

* Akú knižku práve čítate?

– Aktuálne experimentujem so šalátmi z knižky Igora Bukovského a Paľa Liptáka Hneď to bude, niektoré majú naozaj originálnu chuť.  Na klasickú beletriu akosi niet času...