Zaujímajú ma príbehy, ktoré spochybňujú realitu

Rozhovor so španielskym ilustrátorom Joanom Negrescolorom

Ilustrácii na voľnej nohe sa venujete zhruba od roku 2008. Ktorá vydavateľská skúsenosť bola pre vás prelomová?

Pravdepodobne to bola kniha s názvom Hay clases sociales (Sú sociálne vrstvy), ktorá vyšla v španielskom vydavateľstve Media Vaca. Ich diela som vždy obdivoval, preto ma veľmi potešilo, keď ma oslovili na spoluprácu pri našom prvom stretnutí na knižnom veľtrhu v Bologni. Priniesli mi zbierku kníh s názvom Libros para mañana (Knihy na zajtra), ktorých texty boli pôvodne publikované v roku 1978, teda tesne po skončení diktatúry, no potom sa ich stopa stráca. Vydavateľstvo Media Vaca tieto knihy získalo a rozhodlo sa znovu ich vydať bez toho, aby zasahovalo do obsahu, ale zmenilo ilustrácie tak, aby boli v súlade so súčasnými trendmi. Kniha, na ktorej som spolupracoval ako ilustrátor, hovorí o spoločenských triedach. V zbierke sú ešte tri ďalšie knihy, ktoré rozprávajú o mužoch a ženách, aká môže byť demokracia a o čom je diktatúra.

Spomínate sociálne a politické otázky. Patria medzi kľúčové témy, ktoré sa odrážajú aj vo vašej práci?

Áno, angažoval som sa v sociálnom hnutí okupa v Barcelone. V meste sa aj pre špekulácie okolo otázky bývania objavilo viacero opustených priestorov, kde sa začali schádzať rôzne sociálne skupiny, napr. antimilitaristické, ekologické, anarchistické, komunistické, feministické, LGBTI hnutia a pod. Ich filozofia je prevzatá z iných európskych krajín, kde sa okupácia domov používa ako prostriedok politického protestu. Táto téma je prítomná aj v príbehu Alfonsiny Strady, ktorá bola priekopníčkou ženskej cyklistiky na svetovej úrovni a dodnes je symbolom boja a vzdoru.

Ako ste sa dostali k príbehu Kráľovnej pedálov, ako Alfonsinu prezývali, a prečo vás inšpiroval?
Vždy ma zaujímali príbehy, ktoré mali v sebe niečo transgresívne, prelomové alebo ktoré ma viedli k spochybňovaniu reality. Bol som na špecializovanom kurze ilustrácie pre deti a v rámci jedného predmetu sme mali úlohu vytvoriť za týždeň projekt ilustrovaného albumu. Na internete som hľadal inšpiráciu a natrafil som na Alfonsinu, ktorú som nikdy predtým nevidel a ani som nevedel, kto to je. Začal som pátrať a jej príbeh ma zaujal aj preto, že sa odohral pred 100 rokmi a stále vo mne rezonoval. Téma jednej domácej úlohy sa napokon pretavila do knihy.

Čím bola Alfonsina, ktorá žila na začiatku a v prvej polovici 20. storočia, pre vás výnimočná?

Bola to naozaj priekopníčka v športovej cyklistike. V čase, keď žila, už existovali ženy z vyšších spoločenských vrstiev, ktoré používali bicykel ako symbol protestu. Ich cieľom nebolo stať sa profesionálnymi športovkyňami, ale bicykel im slúžil ako politický nástroj. O Alfonsine však nebolo veľa informácií. Nepatrila k uznávaným symbolom feminizmu, ako napr. Frida Kahlo. Jej príbeh bol pre mňa zaujímavý nielen z politickej, ale najmä zo životnej perspektívy. Alfonsina pochádzala z obyčajnej roľníckej rodiny a svojou odhodlanosťou sa dostala ďaleko, až na preteky s mužmi, ktorí v tom období ako jediní mohli oficiálne súťažiť. Je pre mňa zaujímavé, že bez toho, aby sme jej životu chceli dať politický zámer, môžeme dnes veľmi politicky čítať, čo sa v jej živote stalo.

V tomto prípade ste autorom textu aj ilustrácií. Kniha, ktorá pôvodne vyšla v portugalčine, získala už desať jazykových verzií, napr. nemeckú, anglickú, taliansku, kórejskú, čínsku, a v slovenčine vyšla pod názvom Ja, Alfonsina. Ako si vysvetľujete, že dopyt po Alfonsine prichádza z rôznych krajín a kultúr?

Na jednej strane zohráva úlohu estetické kritérium, pretože v čase, keď Alfonsina vyšla, priniesla typ jazyka, ktorý sa veľmi nepoužíval. V súčasnosti je silná tendencia venovať pozornosť ženským príbehom a témam, ktoré kladú otázky o univerzálnom patriarchálnom systéme. Prekvapujúce však bolo, že kultúry, ktoré majú silnejšie patriarchálne štruktúry, boli prvé, ktoré po tejto téme siahli, a kultúry, ktoré chápeme ako modernejšie, sa zdráhali alebo s tým mali väčšie problémy. Vydavatelia v krajinách s rigidnejšími štruktúrami spoločnosti majú podľa mňa dôležitú úlohu pri narúšaní a spochybňovaní týchto stereotypov.

Popri detskej ilustrácii sa venujete aj komerčnej tvorbe a produktovému dizajnu. Akú úlohu vo vašom svete zohráva tvorba pre deti?

Zaujíma ma predovšetkým kresba a ilustrácia a najmä rozprávanie obrazom. Je to univerzálny spôsob vyjadrenia, ktorý prekračuje jazyky, hranice a kultúry. Pri tvorbe ilustrácií zvyčajne rozmýšľam nad tým, ako môže dieťa z ktoréhokoľvek kúta sveta, aj keď má inú kultúru ako ja, porozumieť môjmu príbehu a klásť si otázky prostredníctvom obrázkov. V súčasnosti žijeme v dobe obrazov cez sociálne siete. Sme veľmi zvyknutí na vizuálny jazyk, na čítanie obrazov. Myslím si, že ilustrácia poskytuje možnosť premyslenejších obrazov, vedie k dlhšiemu zastaveniu a k tomu, aby sme obraz nekonzumovali rýchlo, ale vnímali ho pozorne a pokojne.

 

Joan Negrescolor (1978)

Civilným menom Joan Fernàndez Vicente. Študoval ilustráciu na umeleckej škole Escola Massana v Barcelone a absolvoval niekoľko špecializovaných kurzov ilustrácie a grafického dizajnu na EINA. Pracuje v oblasti reklamy a tlačovín. Spolupracuje s kultúrnymi iniciatívami so sociálnym a neziskovým obsahom. Posledné 4 roky pôsobí najmä v oblasti detskej literatúry a ilustrovaných albumov, vydal 6 kníh a získal niekoľko domácich aj medzinárodných ocenení.

 

Foto: Brak / Mišenka Plantážnik