Účasť Slovenska na MKV v roku 2024

Slovenské literárne centrum organizačne zabezpečuje knižné expozície SR na vybraných knižných veľtrhoch a výstavách v zahraničí spolu so sprievodnými literárno-kultúrnymi podujatiami.

 

 

London Book Fair  12. - 14. 3. stránka veľtrhu

informácie o slovenskej účasti

Leipziger Buchmesse   21. - 24.3. stránka veľtrhu informácie o slovenskej účasti
Bologna Children´s Book Fair   8. - 11. 4.   stránka veľtrhu informácie o slovenskej účasti
Svět knihy Praha 23. - 26. 5. stránka veľtrhu informácie o slovenskej účasti
Frankfurter Buchmesse

16.-20.10.

stránka veľtrhu informácie o slovenskej účasti