Ukážka z diela

Motýľov

Komár na konári

Bzučí komár na haluzi,

usmieva sa popod

fúzy.

Nemá každý toľko šťastia.

Chudák slimák. Nezarastá.

 

 

Latka

Konečne vidím pravde do očí:

Podleziem

alebo

mi preskočí.

 

 

Vianočná

Lepší holub na streche,

než kosť

v krku.

Che, che,

che.

 

 

Relativita

Menej

je niekedy

viacej,

ak plávaš

vo vode vriacej.