Jaroslav Šrank photo 1
Foto © Peter Prochazka

Jaroslav Šrank

19. 10. 1975
Bratislava
Žáner:
literárna veda, poézia, próza, iné
Jaroslav ŠRANK vyštudoval aprobáciu slov. jazyk a literatúra – dejepis na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, kde na Katedre slov. jazyka a literatúry prednáša slov. literatúru 20. stor. Doma i v zahraničí publikuje state, štúdie, kritiky a interpretácie súčasnej slovenskej poézie. Pripravil antológie z najmladšej slovenskej poézie, ktoré vyšli v Čechách a Slovinsku. Knižne sa predstavil súborom štúdií Nesamozrejmá poézia (2009). Zameriava sa v ňom na problematizujúce, subverzné prístupy k básnickej výpovedi, ktoré poodchyľujú či priamo… Čítať ďalej

Stránky