Ukážka z diela

Najradšej mať rád. The Best of Maroško

TU
LEŽÍ ČLOVEK
KTORÝ MAL PLNÝ ŽIVOT
VEĽKÉ ŠŤASTIE A NESMIERNU RADOSŤ

Môj život bol plný
Úžasnej túžby
Ktorá sa aspoň zavše
Letmo dotkla skutočnosti
Mal som ohromné šťastie
Na nešťastné lásky
Bože môj
Mal som nesmiernu radosť
Z tvorenia vždy už-už
Na dosah ruky

Teraz už viem
Že celý svet je v moci
Zlého
A práve preto za to
Dobré
Čo ma privádza k
Životu
Ďakujem

Krásny je život
V nekonečnom tušení
Ešte krajšieho

Porúčam vám
Deti moje
Pravý podiel z dedičstva tohto
Tušenia
Nebojte sa
Užite si ho