Ukážka z diela

Najsmutnejší príbeh lásky

„Román Najsmutnejší príbeh lásky je nekompromisnou kritikou nielen fašistických zverstiev, prenasledovanie židov, cigánov, komunistov, transporty do táborov, ale aj ľudského chameleónstva, schopnosti meniť od základu politické postoje tak, aby vynášali človeku zisk,“ napísala o knihe spisovateľka Etela Farkašová. „Autor so svojím príznačným zmyslom pre grotesknosť až absurditu stvárňuje príbeh jednej nenaplnenej, priam zakázanej lásky v pohnutých časoch druhej svetovej vojny v stredoeurópskom priestore. Tento individuálny príbeh nesie v sebe aj všeobecnejšiu výpoveď o pokriveniach doby, ľudských charakterov, o ukrutnostiach, ktoré sa páchali, žiaľ, aj na území Slovenska, v časoch tragických udalostí, ktoré boli súčasťou našich dejín.“

Román o zakázanej láske v grotesknom časopriestore strednej Európy počas troch vojen – druhej, studenej a privatizačnej nájdete so súhlasom vydavateľstva IKAR na tomto odkaze.