Andrej Ferko photo 1
Foto Peter Procházka

Andrej Ferko

19. 1. 1955
Bratislava
Andrej Ferko sa narodil 19. januára 1955 v Bratislave v rodine novinára a spisovateľa Vladimíra Ferka. Vyštudoval numerickú matematiku na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je docentom počítačovej grafiky na Katedre počítačovej grafiky a spracovania obrazu Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Komenského a hosťujúcim profesorom v Rakúsku. Je zakladajúcim členom slovenského centra PEN-klubu.Zakladajúci člen slovenského centra PEN-klubu.… Čítať ďalej