Ukážka z diela

Sviatky

NEĎALEKO 

Tak skvele spí, akoby si

snívala v spánku dlhé

a celkom vlastné leto.

 

Jej úsmev je letmý

ako veľmi tichý vánok.

 

Stále ju zakrývam,

lebo som vedľa nej a neďaleko

chveje sa dážď.

 

EŠTE NIE

Napoludnie sa vyzlečieš

uprostred jablkovej vône;

ešte je zelené

ovocie pod blúznivým slnkom.

 

Šumenie stromov je penou

v návaloch studenej vody.

Ako ty spíš. Ešte sú zelené

kamene v hlbokej rieke.

 

IGRAM 

Izba je vyumývaná, vypadla

zo zrkadla.

 

Je sladko na dne

bielej porcelánovej

šálky.

 

Do chládku z narezanej zeliny

vzlietajú holubice.

 

Čisté svetlo

sa bezpečne stúlilo v stehnách

oblých dedinských

stien.

 

POTICHU

Je jasná nedeľa.

 

Do úplného ticha

bieleho vína

je položené jablko.

 

Po stenách pláva oheň,

všade je plno svetla.

Sneh je hlboko.

 

Ty, ktorá prichádzaš,

si plná zvláštnej vône

zimnej trávy.

 

POKOJNÁ KRAJINA 

Ťažká pšenica

naklonila pole;

 

v studenej vode

temnie slnko;

 

nežné a tmavé

sú zátočiny

 

a pokojná je krajina

pleti.

 

Pocítiš svetlo

na ústach,

 

keď zakloníš hlavu: bože,

lietanie je čisté.

 

O LÁSKE 

1/

Ležíš vyzlečená

a okolo teba je leto.

Je ticho v hĺbke oka

 

a po láske;

ruky sú pokojné,

ústa sú pokojné a hrubé,

neprší.

 

2/

Tá túžba, byť už naozaj

a zlý

a ináč sa dotknúť tvojho čela.

 

ŤAŽKÉ SNY 

Niečo je medzi nami, šálka,

ktorú odložím,

ľalia, odhrniem ju, záclona,

 

ale všetko je také ťažké.

Predsa však stojím, kde si stála,

ale ty

 

– minuli sme sa –

mlčíš už v kúte,

čo po mne zostal celkom prázdny.

 

ODLOŽENÉ

Onemocniem. Budem mlčať

schúlený, tvárou k stene,

a vtedy

 

poprekladajú moje veci,

vynesú zlé ovocie a chlieb

už dávno tvrdý;

 

čo všetko je poodkladané

pod zrazu jasným nebom

a na cintorínoch,

 

kde vietor znepokojuje

ohne.

 

ÚZKOSŤ 

Tej krásnej úzkosti,

ktorá

nedá ti spávať,

 

sa nemusíš báť:

nie je zvonku,

 

je v tebe, prítulná

chce ťa,

a keby si ju mal rád,

bola by dobrá.

 

Je iba tvoja

a najmenej zo všetkého

ťa opúšťa.

 

KONIEC LETA 

Po lete, ktoré nemalo byť

také svetlé,

 

po tom, ako klonilo mihalnice

a oslňovalo ústa,

 

po dotykoch nežnejších

ako zacláňanie,

 

po tom, čo si sa bál

dýchnuť na jej úzkostné hrdlo,

 

znova si medzi samozrejmými

predmetmi a ľuďmi; po lete,

ktoré nemalo byť.

 

MNOHO HUDBY 

Lístie na strome, naklonenom

do vlaňajšej vody,

dvojnásobne sa trasie.

 

Hudba, stíšená do tmava.

To isté lístie máš ustlané

v očiach,

 

ale neviem. V opadávaní je krásne

to spoločné s lietaním.

 

SVET, KTORÝ SI VYMÝŠĽAM 

Svet, ktorý si vymýšľam

potme,

má veľa dažďa aj toľko svetla –

sú v ňom stromy, zomieranie, krásne oblohy

a mnoho vody –

 

svet, ktorý si vymýšľam

vo dne aj potme,

je vlastne tento istý svet,

ale bezo mňa.

 

CUDZÍ 

V tebe je sladko a svetlo:

je to miesto, ktoré rozkvitá

letom, tieňmi i snehom,

 

kde padá temný dážď a súčasne

žiari slnko,

 

kde vonia tichá zem a kde som svoj,

ale aj cudzí,

pretože nezostávam.