Ján Koška

1. 12. 1936
Budiná
—  11. 5. 2006
Bratislava
Pseudonym:
Ivan Chyžný
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda, poézia, prekladateľská činnosť, publicistika, scenáristika
Ján KOŠKA v r. 1949 – 55 študoval na strednej škole v Lučenci, 1955 – 60 slovenčinu a dejepis na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, 1958 – 59 bulharský jazyk a literatúru na št. univerzite v Sofii. R. 1955 a 1960 – 61 bol redaktorom denníka Smena, 1961 – 62 pracovníkom Čs.-sovietskeho inštitútu SAV, 1962 – 64 absolvoval vojenskú prezenčnú službu, 1964 – 73 pracovník Ústavu svetovej literatúry a jazykov SAV, 1973 – 92 Literárnovedného ústavu SAV, súčasne od 1974 prednášal bulharskú literatúru na Filozofickej fakulte UK, od r. 1992 riaditeľ… Čítať ďalej