Slniečko 2/1969

Celé číslo časopisu ilustroval Ondrej Zimka.

01 - 06 Ľubomír Feldek: O rozprávkovej niti

Jozef Pavlovič: Mariánova taška

07 Ferko Šelinger: Básne

08 - 11 Ľudovít Petrovský: Mrnko a Frnko

Mária Jančová: Mačiatko

Mikuláš Gacek: Kubo

Zlata Solivajsová: Liek

12 - 13 Obryňa - Ľudová rozprávka

Števo Kabát: Kráľ Rataj

Eleonóra Gašparová: Martinove rozhovory

14 - 15 Na koho sme hrdí - Ľudo Zúbek, Ján Jesenský

16 - 19 Rudo Móric: Obrázková história Slovenska

V. Plicka a J. Domasta: Sabina

20 - 23 Bohumil Rusnák: Huróni

Zlata Dônčová: Agáta a čarodejník

Mária Foltínová: Básne

Rachel Baumvoľová: Čudný rybár

Elena Gahérová: Olovrant

24 - 25 Ľudmila Podjavorinská: Lúči sa škovránok

Mária Ďuríčková: Radovidienka

26 - 27 J. C. Hronský: Smelý zajko v Afrike, na obrázky J. Vodrážku

28 - 29 Rudo Móric: Prechádzky po prírode

30 - 31 Joško Mrkvička (napísala Mária Ďuríčková, ilustroval Miroslav Cipár)

32 Druhý detektívny príbeh Slniečka (napísala Krista Bendová, ilustrovala Božena Plocháňová)

Vydavateľstvo

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

1969

Číslo

2

ISSN

-

Časopis