Slniečko

Najstarší slovenský literárno-umelecký mesačník pre deti! Slniečko je umelecký detský časopis bez reklám pre deti vo veku 6 až 10 rokov. Je určený na spoločné čítanie v škole i doma a vychádza raz mesačne počas celého školského roka. Každé číslo prináša kvalitné literárne texty a hravé ilustrácie, ktoré rozvíjajú dialóg medzi deťmi a učiteľmi alebo ich rodičmi. Prepája novú a staršiu generáciu slovenských autoriek a autorov, ilustrátorov a ilustrátoriek, a reflektuje tak vývin slovenskej literatúry pre deti.   Prvé… Čítať ďalej